Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Cirka 1 500 sotare och arbetare i sotarföretag som ingår i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR. Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2024.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är nu överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023.

Nya avtal

Klart – så mycket höjs lönerna i år

Avtal

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Höjningen är 4,1 procent från den 1 april 2023. Avtalet har tarifflöner, alltså en lönetrappa där lönen ökar stegvis och inte är individuella. Möjlighet finns dock att teckna lokala avtal om individuell lön.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och tillägg höjs med 4,1 procent från 1 april 2023. Arbetsgivaren ska stå för överdragsställ, kurpis (yrkesmössa), värmeväst/jacka, skyddsglasögon, underställ, sommar- och vinterskor. Arbetsgivaren ska stå för tvätt och underhåll av arbetskläderna.

Dygnsvilan regleras också, vid kortare dygnsvila än åtta timmar ska arbetstagaren få minst åtta timmars sammanhängande vila i direkt anslutning till arbetstiden om påföljande dag inte är arbetsfri.