– Vi har nått ett bra resultat i en svår tid. Inflationen har skapat stora hål i medlemmarnas plånböcker och många har det tufft ekonomiskt. Därför känns det bra att vi får till en rejäl höjning av avtalets lägstalön, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård enligt ett pressmeddelande.

Enligt avtalet mellan Kommunal och SKR som gäller till och med den 31 mars nästa år ska årets löner öka enligt det så kallade märket inom industrin. Det blir det första avtalsåret inom ramen för detta märke som blir vägledande. Det betyder att lönerna ska öka med i genomsnitt 4,1 procent.

Så här blir det:

  • Lönerna ökar från och med den 1 april med i genomsnitt
    1 125 kronor. Lönerna ska förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är alltså garanterad en viss löneökning.
  • Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor, men det blir först från och med den 1 januari 2024. De nya lägstalönerna blir därmed 23 850 kronor för dem med yrkesförberedande gymnasieutbildning och för övriga blir den 21 570 kronor.

Ersättningar för sådant som OB och övertid mer mera höjs retroaktivt från och med den 1 april i år med 4,1 procent. 

Ingen låglönesatsning i år

Låglönesatsningen, som i industrins avtal kommer det andra året, skjuts på framtiden för kommun-och regionanställda. Den innebär för industrin att löner under 28 211 kronor den 1 april 2024 ska räknas som om de vore 28 211 kronor när potterna för löneökningar fördelas nästa vår.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger att låglönesatsningen blir en del av avtalsförhandlingarna nästa år.

– Vi ser det här som en tvåstegsraket. Nu höjer vi upp lägstalönerna, det är i sig en låglönesatsning. Och sen nästa år ska vi förhandla den formella låglönesatsningen med SKR, säger han.

När kan de nya lönerna betalas ut?

Svaret är att det kommer se helt olika ut i olika kommuner och regioner. På vissa håll kan det säkert bli klart ganska snart medan det kan dröja på andra håll. I allra värsta fall kan det i enstaka kommuner och regioner dröja till efter sommaren innan de nya lönerna är på plats.

Men även om det kan dröja gäller de nya lönerna retroaktivt från och med den 1 april.

Hur många berörs av uppgörelsen?

SKR-avtalet gäller medlemmar, men av tradition är de som är icke-organiserade med på avtalsuppgörelsen de också. Det betyder att omkring 400 000 anställda berörs av uppgörelsen.