Roger Mård är skorstensfejartekniker och jobbar på företaget Åke Huss AB i Uppsala som har cirka 25 anställda. Han är också skyddsombud och arbetsplatsombud och ingår i Kommunals arbetsgrupp som jobbar med att ta fram riktlinjer och rätt skyddsutrustning för sotare.

Ett första steg har varit att inventera hur det ser ut på arbetsplatserna. Steg två blir att tillsammans med branschen arbeta fram vilken skyddsutrustning man faktiskt behöver.

I juni ska Roger Mård besöka Norges motsvarighet till Kommunal, Fagförbundet, för att berätta om det arbetet.

– Det känns superspännande och hedrande att få prata om de frågor som intresserar mig, säger han.

Yrket sotare har förändrats väldigt mycket de senaste decennierna samtidigt som mycket gammal kunskap och praktiska metoder inte skrivits ned och systematiserats.

– I dag är vi mer som hantverkare som besöker folks hem. Arbetsgivarna har ofta snygga kläder med loggor som inte riktigt fungerar för det jobb vi gör. Vi har svårt att få tag i anpassade kläder. Det är inte realistiskt att vi ska byta kläder efter varje kund, säger Roger Mård.

I den rapport om skyddsutrustning som Kommunal gett ut visar det sig att kunskapen om rätt skyddskläder inte alltid finns hos sotare och arbetsgivare, även om mycket blivit bättre.

Där jag jobbar försöker vi tvätta kläderna varje dag. Vi måste få bort stämpeln att det är häftigt att vara skitig som sotare.

Roger Mård

Ett stort problem är till exempel att sot går in i huden och är cancerogent.

– Jag har jobbat i yrket i 13 år och i början hade jag inte ens handskar. Nu använder jag skyddskräm för att hålla sotet borta. Där jag jobbar försöker vi tvätta kläderna varje dag. Vi måste få bort stämpeln att det är häftigt att vara skitig som sotare.

I Norge är Fagförbundet intresserade av att jobba fram riktlinjer så som Kommunal gör. När Roger Mård var i Italien på sotarinternationalen ICU träffade han representanter från andra länder som också visade intresse för arbetet, som Tyskland och Danmark.

Sotare är en liten grupp bland alla yrken som Kommunal organiserar. Det är lätt att försvinna bland de större yrkesgrupperna. Roger Mård tycker att det finns mer att göra, men upplever att det går framåt.

– Det är lätt att känna sig bortglömd, men det arbete som pågår nu känns positivt.