Sotare som gör brandskyddskontroller har tidigare kunnat kräva att fastighetsägaren förbättrar säkerheten, till exempel genom att sätta upp ett glidskydd eller montera en fast takstege. Husägare som inte åtgärdar bristerna måste förklara sig för kommunen och kan i slutändan få eldningsförbud och böter.

Men nu slår Kammarrätten fast att lagen om skydd mot olyckor, som styr sotarnas arbete, inte får användas för att ställa krav på taksäkerheten. Det rapporterar Sveriges Radio.

Domen kommer efter att en fastighetsägare i Helsingborg överklagade ett föreläggande om att sätta upp en fast takstege och ett glidskydd.

Kammarrätten menar att det är kommunerna som med hjälp av Plan- och byggnadslagen ska ta ansvar för frågan. Om de finns brister i säkerheten ska det rapporteras till en handläggare på kommunen, som tar kontakt med fastighetsägaren. Lars Anderman, vd för Sveriges Skorstensfejares Riksförbund, befarar att domen kommer att leda till ökad administration och fler eldningsförbud.

– Scenariot blir att vi inte kan ge dig anvisningar vad du ska göra för att det här ska bli säkert. Det är inte räddningstjänsten eller sotarnas uppdrag utan byggnadsnämndens, och det kommer att ta tid, säger Lars Anderman till Sveriges Radio.

Taksäkerheten är en viktig fråga för sotare. Stegar som ramlar ner och glidskydd som lossnar tillhör de vanligaste orsakerna bakom arbetsskador för sotare. När KA granskade sotarnas arbetsmiljö i ett reportage 2014, framkom att majoriteten av sotarnas anmärkningar handlade om taksäkerhet, inte brandfara