Undersköterskan Silvana Vretoska är ett av de skyddsombud som anmälde arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Hon är också ordförande för Kommunals sektion Äldreomsorg i Göteborg och glad över domstolens beslut. 

– Nu är det dags för arbetsgivaren att leverera och göra något åt våra krav. Det är så många som har sagt upp sig för att man inte orkar, säger hon.

Vad innebär det här beslutet för de hemtjänstanställda i Göteborg?

– Att man tror på oss och ser vår verklighet. Vi är tacksamma att vårt rättssystem fungerar. 

Teleportera sig till brukarna

Silvana Vretoska säger att restiden fortfarande är obefintlig. Arbetsgivaren ändrade visserligen så att de fick kringtid till uppgifter som dokumentation. Men den tiden äts fort upp.

– Eftersom vi dagligen är underbemannade är det den första tiden de drar in för oss, i stället för att ta bort insatser som arbetsmiljölagen säger. Vi ska återigen teleportera oss mellan brukarna. 

Ska se över minutstyrningen

Monika Bondesson är avdelningschef för hemtjänsten i Göteborg. Hon säger att kommunen ännu inte bestämt sig om de ska överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi håller på att se över hur vi ska förhålla oss till det här. Men utifrån mitt perspektiv är detta något som finns bakom oss, och det jag vill vara del av är en framtida hemtjänst med en god arbetsmiljö för våra medarbetare och bra kvalitet för omsorgstagare.

Kommer ni att åtgärda de här problemen som facket pekar på, som för lite restid och kringtid?

–  Min personliga åsikt är att vi verkligen ska se över det här med minutstyrning i hemtjänsten så att vi får en hållbar hemtjänst och det ska vi göra i dialog med medarbetarna. 

Ska finnas tillräckligt med restid

Staden håller på att ta fram ett nytt planeringssystem där man tittar på att det ska finnas tillräckligt med restid. Att kringtiden tas bort när det saknas personal säger Monika Bondesson att hon inte känner till.

– Det är inte ett direktiv från mig eller ledningen att man ska ta bort kringtiden, så ser inte vår prioriteringsordning ut. Om kommunal vittnar om det så är det viktigt att de återkopplar till oss vilka enheter det förekommer på, säger Monika Bondesson.

Fotnot: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om vitesbeloppet. Det är nu ändrat.