Många hört av sig till er i äldreomsorgen i Junosuando. Hur känns det att ni blivit så uppmärksammade?

– Bra! Det är en viktig fråga att uppmärksamma. Jag har fått flera mejl, vi har haft politiker på besök och de har börjat fundera mer på det här i andra delar av vår kommun också. Undersköterskorna Katarina Henriksson och Anette Unga (Kommunals lokala skyddsombud) har varit på en annan ort för att berätta om hur vi arbetar. Jag har haft föredrag för vår ledningsgrupp och nu har det blivit ett strategiskt mål för hela Pajala kommun att medarbetarna ska kunna påverka schemaläggning, säger enhetschefen Birgitta Uusitalo.

Personalen i äldreomsorgen i Junosuando.

Succé när anställda lägger sitt eget schema

Arbetstider

Är det fler som vill arbeta hos er nu?

– Nja, men jag var och handlade och då var det en som jobbar i en annan verksamhet i Kiruna som sa: ”Vad roligt att läsa om er i Kommunalarbetaren, jag kanske ska börja jobba hos er?”. En annan sa: ”Vilket bra jobb du har gjort. Alla borde jobba så”. 

Stress inget normalläge

Du har satt i gång en schemarörelse?

– Jo, det har jag gjort. Jag tyckte att det vi gör här är ett självklart sätt att jobba med bemanning – det var inte det. Personalen är inte alltid stressad hos mig. De kan vara det ibland, men det ska inte vara normalläget. Det är viktigt att jobba med arbetsmiljö, schemaläggning och andra personalfrämjande aktiviteter. Som medarbetare ska man känna att man kan påverka. 

Birgitta Uusitalo.
Birgitta Uusitalo.

När artiklarna om hur ni lägger schemat i Junosuando lagts ut på nätet har det blivit många glada kommentarer om att du som chef säger att medarbetarnas arbete måste gå att förena med arbetslivet. En del vill till och med att du kommer och arbetar hos dem. Vad tänker du om det?

– Det säger mycket om ledarskap och synen på medarbetarna. Det borde vara självklart att det ska gå att kombinera arbete och resten av livet. Vi ska hålla för ett helt arbetsliv inom äldreomsorgen. Stressen blir lägre när man vet att man kan påverka arbetet. Dessutom är det ett sätt att få personal att stanna och att söka sig hit. Inom kommunal verksamhet har vi inte lönerna som de har inom industri men här kan vi konkurrera med bra scheman.

Överger inte önskescheman

Från och med i höst införs nya regler kring arbetstider som innebär att det alltid måste vara elva timmars vila efter ett arbetspass. Hur kommer det att påverka er?

– Elvatimmarsregeln blir en begränsning för personalen när de lägger sitt schema. Men jag kommer inte att lämna önskescheman för fasta scheman. Att vi inte har fasta arbetspass tror jag gör det lättare att lösa. Vi kommer att ha en utbildning med dem som gör schemaverktyget och hitta en lösning så att det fungerar.