Efter en anmälan av en privatperson har EU-kommissionen upptäckt att Sverige systematiskt bryter mot EU:s arbetstidsdirektiv, med för många undantag från reglerna om elva timmars dygnsvila. Från den 1 oktober gäller därför skärpta regler för dygnsvila. Än så länge finns bara ett avtal på plats för kommuner och regioner, den privata sidan har inte förhandlat klart än.

Det har lett till stor oro och protester från vård- och omsorgspersonal runt om i landet. En del jublar förvisso över att det inte längre kommer gå att jobba kväll och sedan börja nästa pass mindre än elva timmar dagen efter. Men många vill också ha kvar möjligheten att jobba mer intensivt för att vara ledig längre efteråt.

Kommer att krävas kulturförändring

En schemalösning som ser ut att bli vanligare för att få ihop scheman med elva timmars dygnsvila är att jobba kväll före ledig dag. Det är inte populärt. En annan variant som troligen blir vanligare är att behöva jobba rena kvällshelger, i stället för att kunna blanda dagpass och kvällspass under en helg.

Grafik som visar exempel på schemalösningar för 11 timmars dygnsvila. Kvällspass före ledig helg ger kortare sammanhängande ledighet. Helger med enbart kvällspass kan bli vanligare.

Catharina Josefsson Särner, bemanningsspecialist i Norrköping, säger att det hos dem kommer att krävas en kulturförändring för att leva upp till de skärpta reglerna. Ett schema med tillräcklig dygnsvila är relativt enkelt rent tidsmässigt, men då behöver det blir mer accepterat att jobba till exempel kväll innan ledig dag. Nu planerar kommunen utbildningar i arbetstidslagen och att föra dialog med arbetstagarna om missnöjet.

– Man måste låta medarbetarna få ventilera, uttrycka sitt missnöje och i det kan man också hitta en väg framåt.

Kommunal förstår medlemmarnas oro

På Kommunal säger ombudsmannen Jonas Nilsson att de har förståelse för oron. Han vill poängtera att förändringarna inte är något som Kommunal har krävt, utan beror på EU:s kritik. Men facket tycker ändå att det är bra att det nu finns en huvudregel om elva timmars dygnsvila och att det blir betydligt svårare att göra avsteg från den.

– Nu får Kommunals medlemmar rätt till samma vila och återhämtning som övriga arbetsmarknaden, säger Jonas Nilsson.

Jonas Nilsson, Kommunal.
Jonas Nilsson, Kommunal.

Han känner samtidigt till att många föredrar att jobba mer intensivt för att få längre sammanhängande vila och har förståelse för att man kan tycka att det känns viktigare än elva timmars dygnsvila.

– Det är viktigt att arbetsgivarna inte går in i det här och med en gång säger att nu kommer det bli mer helgarbete eller mindre möjlighet till längre återhämtning. Vi ser en del arbetsgivare som vågar tänka i andra banor för att hitta bra lösningar även med de nya reglerna, säger Jonas Nilsson.

De ändrade reglerna för dygnsvila kan påverka många kommunalares scheman.

Skärpta viloregler

Ändrade regler om dygns­vila – så påverkas ditt schema

KA reder ut

Oklart vad som händer med dygnspass

Inom personlig assistans är många oroliga att inte längre få jobba dygnspass. Det är oklart hur det kommer bli med det, eftersom förhandlingar pågår om hur Bilaga J som reglerar jour ska anpassas till de skärpta reglerna. Om man inte arbetar enligt Bilaga J säger de nya reglerna att arbetspass och jourpass som ligger intill varandra inte får överstiga 20 timmar.

– Vi vet att det är olika förutsättningar i olika branscher. Var förhandlingen gällande Bilaga J tar vägen är omöjligt att säga något om i dagsläget, säger Jonas Nilsson.

Samma gäller även Bilaga R för räddningstjänst, som också förhandlas.

Undersköterska: ”Svårare att få ihop schemat”

Anette Rosén är undersköterska och skyddsombud på ett äldreboende i Norrköping. Hon säger att de flesta tycker att det är jobbigt att jobba tidig dag efter kvällspass, men att ingen heller vill jobba kväll dagen före de ska vara lediga. Hon ger ett exempel på varför.

– Tänk en barnfamilj med ett landställe. De kanske slutar 14-15 på fredagen och åker ut till landet, är lediga dagen efter och jobbar kväll på söndagen. Det är två övernattningar. Med det här finns risken att man jobbar kväll, är ledig dagen efter och sedan jobbar dagpass. Det betyder att det inte blir någon övernattning, säger Anette Rosén.

Anette Rosén, undersköterska och skyddsombud.
Anette Rosén, undersköterska och skyddsombud.

Hon är med i en schemagrupp som har börjat titta på hur schemana behöver göras om. Ett förslag de har är att förskjuta start- och sluttiderna på arbetspassen. Det kommer leda till något mer ensamarbete. Man kommer också behöva jobba en renodlad kvällshelg under en schemaperiod.

– Grundtanken är bra, det är klart att alla ska ha elva timmars vila. Sluta 21 och börja 8, det låter väl helt okej. Men det måste ju finnas någon som är där från 7.

Huvudskyddsombud: ”Vilan är jätteviktig”

Per Hallberg jobbar på ett gruppboende i Helsingborg och är huvudskyddsombud. Han tycker att det är jättebra med skärpta regler för dygnsvila och säger att de flesta av hans kolleger håller med.

– Vi har jätteproblem med att du kan börja ett pass klockan 15 som slutar klockan 22 och sen ska du börja klockan 07 dagen efter. Det är knappt man hinner hem och få någon vila över huvud taget, säger han.

Per Hallberg, huvudskyddsombud.
Per Hallberg, huvudskyddsombud.

Han vet att många är kritiska till de skärpta reglerna och säger att både arbetsgivarna och Kommunal har en stor pedagogisk uppgift i att förklara hur viktigt det är för arbetsmiljön att få sin dygnsvila.

– Det håller inte som arbetsmiljön är i dag. Man måste få det att fungera med vilan, den är jätteviktig, säger Per Hallberg.

Han säger att om det blir svårt att få ihop vettiga scheman där reglerna för dygnsvila följs, kanske det är för låg bemanning.

Personliga assistenter: ”Vi vill ha kvar dygnspassen!”

I Karlskrona och Uddevalla är personliga assistenter oroliga för att förlora sina dygnspass och kommer strida för att ha dem kvar.

Personliga assistenten Ethel Andersson och hennes arbetskamrater i Karlskrona tycker att dygnspassen är bra eftersom de kan följa brukaren hela dygnet och lägga upp arbetet efter hur den mår.

– Ju mer folk, desto mer oro blir det, säger Ethel Andersson.

Ethel Andersson, personlig assistent.
Ethel Andersson, personlig assistent.

Kolleger i andra arbetsgrupper varnar för att hot och våld kan öka om dygnspassen försvinner, eftersom fler personalbyten skapar både oro och stress.

I ett dygnspass ingår åtta timmar sovande jour. Den som arbetar heltid gör sju dygnspass på en månad. Mellan passen finns flera lediga dygn.

– Vi mår jättebra, vi är fyllda med energi för vi jobbar bara två dagar i veckan. Vi hinner aldrig bli trötta och stressade, säger Marie Grönberg.

Marie Grönberg, personlig assistent.
Marie Grönberg, personlig assistent.

De personliga assistenterna i Karlskrona ser en stor fördel i att dygnsrytmen blir den samma och att fler lediga dagar ger bra återhämtning. De menar också att långa pass inte behöver vara dåligt om stressen är låg och det finns utrymme för att ta pauser.

Förhandling om Bilaga J pågår

När reglerna ändras i höst hoppas arbetsgruppen att det ska vara möjligt med undantag från kravet på 11 timmars dygnsvila.

Som läget är nu bedömer arbetsgivaren att dygnspassen försvinner. Johanna Holmberg är förhandlingschef i Karlskrona kommun. Hon poängterar att arbetstidslagen är en skyddslagstiftning som ska ge bättre arbetsmiljö. Samtidigt lyfter hon att centrala förhandlingar pågår mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om Bilaga J som reglerar sovande jour.

– I dagsläget har vi inga möjligheter att teckna lokala avtal om avsteg. Om det blir möjligt så kommer vi analysera om det finns verksamheter där det finns behov av att teckna avsteg, säger Johanna Holmberg.

Ändrat schema kommer göra allt dyrare

I Uddevalla är också oron stor för att dygnspassen ska försvinna.

– Jag har jobbat här i 18 år och vi har haft dygnspass större delen av den tiden. Vi får så många lediga dagar mellan passen att jag knappt brukar känna behov av att ta ut semester. Jag verkligen älskar det här schemat, säger Magnus Nygren, personlig assistent.

Magnus Nygren, personlig assistent.
Magnus Nygren, personlig assistent.

Han säger att om han behöver arbeta många fler pass i månaden så måste han och hans fru köpa en till bil. I dag klarar de sig med en bil eftersom de har så olika arbetstider. De kommer också behöva utöka tiden på förskolan för barnen, vilket innebär flera tusenlappar extra i månaden.