Moa de Beau, Carola Ferm, Sandra Hilmersson, Karin Larsson, Pontus Olovsson, och Eva Ifrén Göransson.

Moa de Beau, Carola Ferm, Sandra Hilmersson, Karin Larsson, Pontus Olovsson, och Eva Ifrén Göransson.

Utifrån ser Nya Gellinergården i Gällö, en del av Bräcke, ut som många andra äldreboenden. Men där inne finns en stämning och arbetsglädje som skiljer sig åt mot vad som råder på många andra ställen. På Nya Gellinergården bemannar de för arbetsglädje.

Karin Larsson tvekar inte många sekunder innan hon svarar på vad det kan bero på.

– Vi är inte bara arbetskamrater, vi är vänner också som umgås privat. Jag blir glad när det dags att gå till jobbet och träffa kollegorna, säger hon med ett leende i en paus medan de äldre på boendet är samlade för musikunderhållning.

Karin Larsson, vårdbiträde.
Karin Larsson, vårdbiträde.

Undersköterskan och skyddsombudet Eva Ifrén Göransson nickar instämmande till Karin Larssons förklaring. 

– Vi stöttar och peppar varandra, det gäller alla, dag- och nattpersonal, fast anställda och vikarier. Även vår enhetschef räknar vi in i personalstyrkan, han kan komma in på morgonen och koka gröt eller torka golv om det behövs.

Ställer upp för varandra

Personalen ser hela äldreboendet som sin arbetsplats, inte bara avdelningen de normalt arbetar på. Det underlättar schemaläggningen och bidrar till flexibiliteten.

– Vi känner ett gemensamt ansvar för de boende och vill gärna hjälpa kollegor på andra avdelningar om de behöver hjälp eller vill byta pass, säger Eva Ifrén Göransson.

Efter dagens musikunderhållning får de boende lunch. Jag och fotografen besöker diskret avdelningarna för att prata med personal och ta bilder.

Bra dialog med chefen

Det skrattas och fnissas. Enhetschefen Peter Kardin dyker upp och säger till oss med glimten i ögat att så här har han det. Att personalen styr över honom, inte tvärtom.

Peter Kardins chefskap är en förklaring till varför personalen trivs så bra och är nöjda med sina scheman, berättar Eva Ifrèn Göransson.

– Vi har en bra dialog med honom. 

Så lägger de sina scheman

Personalen lämnar in sina önskemål om schemapass i Time Care-systemet.  Det administreras av en koordinator i kommunen, Carola Ferm, i samarbete med ett skyddsombud på Nya Gellinergården, undersköterskan Sandra Hilmersson. 

Först läggs passen ut för helgerna. De som jobbar dagtid måste arbeta fyra helgpass under schemaperioden på åtta veckor. En del föredrar att arbeta varannan helg.

– Jag vill arbeta två helger på raken för att få mer ledighet innan nästa helgpass, säger Eva Ifrén Göransson.

Eva Ifrén Göransson.
Eva Ifrén Göransson.

Sedan läggs övriga pass ut i schemat. En del föredrar korta pass. Vårdbiträdet Pontus Olovsson jobbar gärna de långa passen, 7-21.

– Det funkar bra, även om jag kanske inte är så pigg på kvällen.

Ingen tvingas ta pass mot sin vilja

Kommunens schemakoordinator, Carola Ferm, säger att ingen tvingas ta pass de inte vill ha. Och ingen får mot sin vilja delade turer.

– Går inte schemat att fylla blir det tomma rader eller så kallas timvikarier in, säger hon.

Ingen får ett pass som denne inte har önskat, utan att först bli tillfrågad.

Innan schemat spikas får de anställda chansen att byta pass med varandra.
Innan schemat spikas får de anställda chansen att byta pass med varandra.

Sandra Hilmersson tycker att systemet fungerar mycket bra.

– Vi har 44.24 vetotimmar under en schemaperiod för en heltid, som vi kan använda för att slippa pass vi inte vill ha.

Innan schemat spikas har personalen chans att byta pass med varandra.

Åtta veckors schema

Schemat på åtta veckor kom till efter en omröstning bland personalen för fyra år sedan. Sandra Hilmersson tycker att åtta veckor är en för lång schemaperiod.

– Jag vet inte hur min livssituation kan se ut åtta veckor i förväg, säger hon.

De som jobbar natt har scheman för sex veckor, som är anpassat till samarbetet med hemtjänsten som har lika lång schemaperiod.

Vårt schema fungerar bra. I det stora hela är det en stor flexibiliet när det ska läggas ut och tillämpas.

Eva Berg, undersköterska

Undersköterskan Eva Berg tillhör nattpersonalen.

– Vårt schema fungerar bra. I det stora hela är det en stor flexibiliet när det ska läggas ut och tillämpas, säger hon.

Lokalt avtal om önskad sysselsättningsgrad

Grunden för schemasystemet bygger på ett lokalt avtal i kommunen om önskad sysselsättningsgrad, där alla anställs på heltid men har rätt att gå ned på deltid. I dag jobbar omkring hälften heltid. De flesta på deltid arbetar 75-90 procent. 

– Vi har inlett en process för att få svar på hur fler ska orka och vilja arbeta heltid, och hur det kan påverka de scheman som läggs, säger Moa de Beau, projektledare i kommunen för heltidsresan.

Scheman på Nya Gellinergården är ständigt i fokus på grund av ändringar som behöver göras eller nya som ska läggas ut.

– Vi snackar scheman hela tiden. Det är väl därför de blir så bra, säger Eva Ifrén Göransson och skrattar. 

Nya Gellinergården

Veckan före jul fanns 21 tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden på schemat dagtid och tre vikarier på grund av icke arbetsrelaterad sjukskrivning och föräldraledighet, samt sju timanställda. På natten arbetade nio av elva tillsvidareanställda i personalen, två vikarier och fyra timanställda.