– Det här kommer att påverka möjligheten att få kompetent personal och behålla den personal som behöver utbildas. Och samtidigt fattas det enormt många personer inom äldreomsorgen, säger Kommunals vice ordförande Barbro Andersson.

Det var den förra S-ledda regeringen som 2020 lanserade äldreomsorgslyftet, en statlig satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Statsbidraget är tänkt att täcka lönekostnaderna för att personal utbildas på arbetstid. Både kommuner och privata utförare har kunnat få del av satsningen.

Den nya SD-stödda högerregeringen (M, L och KD) skriver i sitt budgetförslag för 2023 att satsningen fortsätter under 2023 men ingenting om fortsättningen därefter. Äldreminister Anna Tenje (M) har sedan i bland annat en intervju med Svenska Dagbladet sagt hon hellre ser generella statsbidrag än riktade stöd, som äldreomsorgslyftet.

Kommunalarbetaren har inte fått intervjua ministern men har fått ett skriftligt svar:

Vi kommer att analysera äldreomsorgslyftet. Överenskommelsen mellan regeringen och SKR gällde medel fram till och med 2023 vilket innebär att satsningar för 2024 får vi återkomma till längre fram”, skriver Anna Tenje.

Mycket pengar används inte

Både Kommunal och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hade gärna sett en förlängning med minst tio år.

– En satsning som äldreomsorgslyftet har en avgörande betydelse för kompetensförsörjningen till äldreomsorgen framöver, konstaterar Caroline Olsson, chef vid SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik i ett blogginlägg på SKR:s hemsida.

Mycket pengar har inte använts i kommunerna. Brist på utbildningsplatser och brist på vikarier har nämnts som orsaker till att inte fler kunnat utbilda sig.

– Samtidigt finns det många på las-listor som skulle kunna komma in och vikariera. Det har varit alldeles för dåligt utnyttjande av äldreomsorgslyftet, säger Kommunals Barbro Andersson.

Tack vare äldreomsorgslyftet kunde Beatrice Sjöwall plugga utan att ta studielån.

”Jag har inte fått en krona i studielån”

Nyheter

Förra året avslutade drygt 2 000 personer sina utbildningar till undersköterska eller vårdbiträde med godkända betyg.

– Det är väldigt lite med tanke på vilket stort rekryteringsbehov det finns, säger Barbro Andersson.

S ville förlänga

Socialdemokraterna sade i valrörelsen att man ville fortsätta med äldreomsorgslyftet.

– Jag har varit med om mycket olika saker i min fackliga historia men det här är en av de saker som fungerat allra bäst, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, som var Kommunals ordförande när äldreomsorgslyftet startade.

Varför såg inte Socialdemokraterna till att det var mer långsiktigt från början?

–Det här var ju riktade statsbidrag och de brukar vara tidsbegränsade, säger Tobias Baudin.