Det var förra måndagen som Linköping gick upp i lokal krisledning eftersom det saknades personal på fyra enheter inom hemtjänsten. 

– Det beror på en kombination av sjukdom och personalrörlighet och att vi har haft svårt att rekrytera i den här branschen. Så är det ju i många delar av landet, säger Sofia Sjöholm, avdelningschef inom Öppna vårdformer i Linköpings kommun, och den som leder krisledningen.

Mer övertid

Senast kommunen gick upp i krisläge inom omsorgen var i samband med pandemin. Antalet enheter som är i krisledning har nu minskat från fyra till tre, men det saknas fortfarande mellan sex och tio personer per krisledd enhet. Frågan löses enligt Sofia Sjöholm på kommunen bland annat med mer övertid och att arbetsgivaren är mer restriktiv med semestrar.

– Det är klart att det blir en belastning på den personalen. Det blir en negativ spiral i längden, men vi hoppas att vi kan vara ur den här krisledningen inom några veckor. Det får vi ju se, men förhoppningen är det. Vi jobbar för att vi ska få in mer personal.

Hon nämner bland annat att man ska jobba mer med arbetsmiljön. För de äldre innebär krisläget bland annat att man drar in på promenader och städ.

– Vi tryggar upp så att omsorgstagarna får de insatser de ska ha, säger Sofia Sjöholm.

”Underbemannat i åratal”

Enligt Kommunals sektionsordförande Therese Waller menar många av de anställda att läget egentligen inte är nytt.

– Vi har i flera år haft en underbemannad och underfinansierad äldreomsorg och vår upplevelse är att hemtjänsten alltid är de som drabbas värst. Min uppfattning är att man inte har velat skjuta till några pengar.

Hon betonar också att det ser likadant ut på den privata sidan.

– Men där är man ju bakbunden och kan inte skrika och säga att vi inte klarar det här, man har ju själv tackat ja till anbudet. Vi hör från medlemmarna där att de inte har det bättre. Jag måste säga att jag tycker att det är strongt av vår ledning att vara så transparent. Man talar ändå om att det är katastrof.