Beordrad övertid och gamla som inte får städat eller sina promenader. Personalläget har gjort att omsorgschefen Annette Cronholm har varit tvungen att lösa bristen på sätt som har konsekvenser både för personal och de som har hemtjänst.

– Vi behöver prioritera. Vi har varit i det läget sedan mitten av sommaren och alla får inte de insatser som de ska ha.

Sju av tio kommuner uppger själva att det är brist på personal i äldreomsorgen – och på de flesta håll ökar övertidsarbetet. Kolla här vad din kommun har svarat i KA:s undersökning.

Personalkrisen

Kolla läget i din kommun här!

Nyheter

Hon har själv arbetat inom kommunens socialomsorg i snart fyrtio år men har inte varit med om så stor personalbrist någon gång under den tiden. Inom Uppvidinges hemtjänst finns just nu 71 tillsvidareanställda och 14 månadsvikarier. Samtidigt saknas personal till 12 tillsvidaretjänster och 16 vikariat.

– Jag minns en sommar i slutet av 1980-talet och då stängde vi några gruppbostäder på grund av personal, men det går inte att jämföra.

Ensam med 30 boende

Kommunals Lena Gill ser hur personalen far illa.

– Vi fick till oss från en hemtjänstgrupp att de har kvalificerad övertid hos sig varje dag. Den jag pratade med hade blivit inbeordrad en lördagskväll. ”Har jag inget riktigt giltigt skäl går jag ju in. Annars är det ju jag som sitter illa till nästa lördag”, sa hon.

Hon berättar att vikariebristen också skapar farliga situationer för de som har äldreomsorg.

– En person som arbetar natt berättade att de hade en boende som var döende och behövde vak, men de hittade inte någon vikarie. De var bara två som jobbade på natten – en av dem fick vaka. Den andra var ensam med kanske 30 boende. Händer det något i det läget så måste man lämna vaket – det är en mardröm. 

Vi måste renodla arbetsuppgifterna för undersköterskor och se över om vi exempelvis kan organisera på något annat sätt föra att lösa serviceinsatser.

Annette Cronholm, omsorgschef

Annette Cronholm menar att lösningen måste komma ur beslut högre upp i organisationen.

– Det är politikerna som är ytterst ansvariga och det är kallat till ett extra nämndmöte nästa vecka. Vi måste renodla arbetsuppgifterna för undersköterskor och se över om vi exempelvis kan organisera på något annat sätt föra att lösa serviceinsatser, säger hon.

Uppmanar att skriva avvikelser

Lena Gill är glad att ledningen tar problemen på allvar. 

– Det märks att det här är prio ett för dem nu.

Fram tills det finns en lösning på plats uppmanar hon de anställda att skriva avvikelser på alla insatser som inte blir gjorda eller när det fattas personal.

– Om alla gör det har vi något att peka på och kan agera starkare. Det är helt troligt att det kan bli en fem, tio avvikelser per dag. 

Det finns en enorm trötthet hos många. De går till jobbet ändå för att de är lojala mot sina arbetskamrater.

Lena Gill, Kommunal

Hon menar också att det är bråttom att få till en lösning och att läget allvarligt. En del anställda som inte fick ut sin semester i somras kan inte ta den nu heller för att det saknas folk. 

– Det finns en enorm trötthet hos många. De går till jobbet ändå för att de är lojala mot sina arbetskamrater. Men en vacker dag kommer man inte ur sängen – då är det försent. Då har vi ingen personal alls.