Över 90 procent av Kommunals fackliga företrädare som svarat på en enkät anser att bemanningen i äldreomsorgen är för låg. Över hälften anger som orsak att arbetsgivaren inte delar deras bild av att det är underbemannat.

– Det är väldigt svårt att få till en förändring om man inte lyssnar på de som jobbar i välfärden, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Många vikarier väntar på fast jobb

En femtedel av de som har svarat på enkäten uppger dock att orsaken till underbemanningen är att det inte går att få tag på folk. Men Malin Ragnegård menar ändå att det sällan stämmer och används av arbetsgivarna som undanflykt. I enkäten har nämligen en klar majoritet svarat att det finns personer på så kallade las-listor, alltså vikarier som väntar på att få en fast anställning.

– Vissa av dem har kanske inte rätt utbildning men det finns folk. Problemet är att arbetsgivaren inte utbildar de som behöver det och anställer de som man har i sina vikariebanker, säger Malin Ragnegård.

Måste förbättra arbetsvillkoren

Men hon håller med om att det finns kommuner där det också är svårt att få tag på personal. Då måste arbetsgivarna se till att göra det mer attraktivt att jobba i äldreomsorgen.

– Vad ska vi ha för personalpolitik för att locka till oss fler att vilja jobba i de här viktiga yrkena, vad ska vi göra för att få fler att orka och vilja stanna och hur ska vi få fler att söka sig till utbildningarna? Då är det inte att fortsätta erbjuda en underbemanning med delade turer och stressade scheman som man inte får någon återhämtning från.


Kommunals enkät

287 fackliga representanter i kommunerna (en per kommun) har uppmanats svara på enkäten, som gjorts av Kommunal. Totalt svarade 67 procent. Enkäten gjordes i maj.