Det finns mer än 21 000 månadsavlönade elevassistenter i skolan. Till det kommer några tusen timanställda. Personalgruppen är i dag nästan lika stor som antalet gymnasielärare. Det visar siffror som Kommunalarbetaren tagit fram. 

Vad ökningen beror på kan ingen entydigt svara på, men elevassistenter anställs ofta för att avlasta lärarna och som resurs till barn med särskilda behov. 

Lärarförbundet tycker att det är viktigt att de elever som har behov av en elevassistent också får det. Men det är långt ifrån lösningen på lärarbristen, menar facket som nyligen larmade om att 200 skolor riskerar att tvingas stänga för att det saknas lärare.

– När huvudmän inte får tag på lärare så anställer de i stället andra funktioner i skolan för att hålla ordning. Men det stärker varken kunskapsresultaten eller måluppfyllelsen, säger Johanna Jaara Åstrand som hellre vill se mindre klasser, tvålärarsystem och fler speciallärare. 

Unga med osäkra jobb

Kommunal pekar på att elevassistenter är en utsatt grupp. De ska hjälpa de elever som har störst svårigheter i skolan, samtidigt som många är unga och saknar formell pedagogisk utbildning. Sjuktalen är höga och många saknar fast jobb.

När Kommunal 2019 frågade sina medlemmar i skolan uppgav 44 procent att de saknade relevant utbildning. Facket vill se ett nationellt kunskapslyft med statligt stöd. 

På Skolverket är man medveten om att elevassistenter har ett svårt uppdrag. Myndigheten håller på att ta fram en utbildningssatsning, som kan vara klar tidigast om ett år.

– Eftersom elevassistenter är en ny målgrupp för Skolverket behöver vi börja med att ta reda på mer om vad de behöver, säger enhetschef Ulrica Dahlén. 

Elevassistenter som KA pratat med välkomnar mer utbildning. Men vad de främst saknar är tid till planering och att stämma av med läraren. Det är också vad forskningen pekar på är avgörande för att eleverna de hjälper ska klara skolan.

Risken är annars att elevassistenten lämnas med för stort ansvar för elevernas utbildning. 

Svåra förutsättningar

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, håller med om att elevassistenter har svåra förutsättningar. Det kan vara en förklaring till de höga sjuktalen, tror utredare Bodil Båvner.

– Det finns absolut för många elevassistenter som lämnas ensamma i en undervisningssituation.

Bristen på speciallärare kan vara en orsak till att elevassistenterna fördubblats, enligt SKR. Men elevassistenter är en yrkesgrupp som kommunerna just nu ser över. 

– Man försöker ge dem utbildning för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd men det finns också ställen där man går in och tittar om man kan göra något annat i organisationen., säger Bodil Båvner.

Unga utan utbildning 

  • Mer än en fjärdedel av alla elevassistenter är under 30 år
  • Ungefär en av tre saknar fast jobb. Lika många är deltidsanställda.
  • Många är outbildade. I Kommunals enkät 2019 uppgav 44 procent av de tillfrågade medlemmarna att de saknar relevant utbildning. Många elevassistenter är dock inte med i facket.
  • Sjukskrivningarna är högre än i andra yrken. I Försäkringskassans statistik hade kategorin ”elevassistenter med flera” 146 antal startade sjukfall per 1 000 sysselsatta i yrket 2021. Snittet för arbetsmarknaden var 102,4. 

Källor: Kommunal, SKR och Försäkringskassan