Kräv arbetsbeskrivning

När en resurs sätts in för en elev eller en klass kan det finnas förväntningar från rektor, lärare och föräldrar om att situationen snabbt ska bli bättre. För att kunna göra ett bra jobb behöver du veta vad som ingår i ditt uppdrag. Be om att få en arbetsbeskrivning som du kan hänvisa till om arbetsbelastningen blir för hög. 

Eget schema

En arbetsdag kan se väldigt olika ut för en resurs och jobbet handlar mycket om att kunna anpassa sig till situationen. Men det är viktigt att veta vad du förväntas göra. Be om att få ett eget veckoschema där du tillsammans med rektor eller den lärare du jobbar med punktar upp vad du ska göra under veckan.

Ta rast

I schemat ska det stå dina arbetstider och när du har rast. Att ha rast är inte att vara med eleven, det är en tid för återhämtning. Ibland kan det vara svårt för en resurs att få tid att komma ifrån. Men enligt arbetsmiljölagen har du rätt att ta pauser varje dag.  

Att arbeta med barn som har särskilda behov kan vara krävande och för att hålla behöver du återhämtning.

Tid till planering

En resurs har aldrig ensamt ansvar för en elev. Det är lärarens ansvar att anpassa undervisningen och miljön i skolan så att den funkar för alla elever. Varje elevs skoldag behöver samordnas med klassens planering. Därför behöver du vara med på skolans planeringsmöten, men också få tid att planera med läraren så att du i förväg vet vad som ska göras under en lektion. 

Bolla med andra

Att arbeta som resurs kräver tålamod, både med att skapa en relation och att fortsätta pröva nya metoder för att eleven ska klara skolan. Det finns ingen manual för att lyckas och det är bra att be om hjälp om det känns svårt. På många skolor kan resurser får handledning, ofta genom elevhälsan. Då kan man få råd om hur en situation kan hanteras och reflektera över sitt arbetssätt. Handledning kan också ske i grupp med andra resurser och det kan vara bra att få bolla med andra som har ett liknande jobb. 

Fotnot: Vill du läsa mer om metoder och tips för jobbet som resurs? Var med i utlottningen av boken Värsta bästa jobbet här.