Herrängens skola är ett låg- och mellanstadium i södra Stockholm. Här jobbar Tarek Eddib med en mindre grupp elever som behöver extra stöd. 

Han är anställd som barnskötare, men arbetsuppgifterna han har är som elevassistent.

– Det som är viktigt för de här eleverna är att ha tålamod. Får man jobba långsiktigt hittar man ofta tillräckligt många verktyg som gör att det funkar, säger han.

Därför borde fler elevassistenter ha tillsvidareanställningar, tycker Tarek Eddib. Han har själv fast jobb, men började med att hoppa in som elevassistent en termin. Var tredje elevassistent i Sverige har otrygga anställningar. 

– De är ofta unga, saknar utbildning för att jobba med barn och får bara ett halvårskontrakt. Det här försöker Kommunal jobba bort. 

Viktigt med handledning

Tarek Eddib har gått en utbildning om autism på arbetstid. Men det finns många olika diagnoser och kunskapen är en färskvara – det kommer hela tiden ny forskning.

Därför är det viktigt att ha speciallärare och specialpedagoger på skolan som kan ge handledning, säger Tarek Eddib. Men också att läraren har en tydlig pedagogik.

– Läraren kan inte bara säga att i dag ska vi jobba med de här sidorna. Det måste vara tydligt vad som är målet, till exempel att klara av tiokompisarna i matten. Det gäller att veta vad som är dagens fokus och använda hjälpmedel så att eleven har en chans att lyckas. 

Tarek Eddib, elevassistent på Herrängens skola.

Elevassistenter får oftast ingen hjälp och ingen utbildning. Läraren har ansvaret för utbildningen, men det är elevassistenten som sätts in för den svåraste biten.

Tarek Eddib

Tarek Eddib tycker att han har ett jättebra samarbete med läraren i den klass han jobbar i just nu, vilket är viktigt då det sällan finns planeringstid för elevassistenter.

– Vi har klassplaneringar en gång i veckan så det funkar ändå hos oss. 

Handbok för resurser

Tid till planering och att stämma av metoder och material med läraren är något som lyfts fram i en handbok som Tarek Eddib har skrivit tillsammans med en socionom och en psykolog. Den ger också fakta om diagnoser och tips på verktyg i låsta situationer.

Förhoppningen är att den ska hjälpa de som jobbar som resurs till elever med behov av särskilt stöd. 

– Elevassistenter får oftast ingen hjälp och ingen utbildning. Läraren har ansvaret för utbildningen, men det är elevassistenten som sätts in för den svåraste biten, säger Tarek Eddib.

Elevassistent med elev (genrebild).

Resurser

Fem tips – så klarar du jobbet som resurs

KA reder ut

Som de flesta elevassistenter jobbar han också på fritids på eftermiddagen. Då ska han se till hela gruppen och kan inte fokusera enbart på dem som behöver extra stöd.

– Men man får försöka hitta ett lugn för dem, lite alternativa saker så att de kan ladda energi. Man är helt slut efter en skoldag, både jag som vuxen och barnen. Du måste läsa av situationen och hela tiden ligga steget före innan en elev hamnar i affekt eller i ett misslyckande.