Emilia Didriksson Eklöf trivs med sitt jobb som elevassistent på Uttersbergsskolan utanför Norrköping. Här jobbar hon i en klass där hon främst stöttar en elev.

Emilia är både utbildad barnskötare och undersköterska och jobbar främst med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd. 

– Jag har jobbat länge som undersköterska och ville testa något nytt som känns meningsfullt, säger hon. 

Elevassistent med elev (genrebild).

Resurser

Fem tips – så klarar du jobbet som resurs

KA reder ut

Erfarenheten av utåtagerande vuxna inom demensvården är en fördel.

– Det har varit bra att ha med sig lågaffektivt bemötande. 

Elevassistenter kan göra stor skillnad för elever som behöver extra stöd i skolan. Men för att det ska bli framgångsrikt ska resurserna inte lämnas att ta egna pedagogiska beslut. Det visar forskning.

Ensamt uppdrag

I den lågstadieklass Emilia Didriksson Eklöf arbetar i är hon främst knuten till en elev. Hon har fått en arbetsbeskrivning om uppdraget.

Men någon tid till planering med läraren finns inte.

– Det blir mer i förbifarten, när läraren har rast. Jag skulle vilja ha stöd att lägga upp en plan och diskutera vad vi ska ta bort och vad vi ska göra. 

Emilia Didriksson Eklöf, elevassistent i Norrköping.

Det jag saknar är att kunna prata med någon varje vecka. Vi ska ju inte undervisa. Men det blir så om vi inte hinner stämma av.

Emilia Didriksson Eklöf, elevassistent

Arbetsgivaren har erbjudit utbildning via Specialpedagogiska skolmyndigheten och de elevassistenter som vill ha handledning kan kontakta elevhälsan. Det är jättebra, tycker Emilia Didriksson Eklöf. 

– Men det jag saknar är att kunna prata med någon varje vecka. Vi ska ju inte undervisa. Men det blir så om vi inte hinner stämma av. 

Inte med på möten

Lärare och fritidspersonal har möte varje vecka där man stämmer av läget kring olika elevers behov. Då är resurspersonalen inte med. 

– Någon måste ju vara med barnen. Men det blir lite ett utanförskap. Att man inte är en del av arbetslaget, säger Emilia Didriksson Eklöf.

Kommunals fackliga ombud på skolan har lyft elevassistenternas behov av planeringstid och att de inte kan vara med på möten. Kommunalarbetaren har sökt skolans rektor men inte fått svar.