– Det är så många bra grejer med det. Dels får vi information om utbildningar och saker vi ska läsa och gå igenom. Sen får vi diskutera med varandra, till exempel olika situationer med våra barn, säger elevassistenten Frida Myrsmeden.

Det är fredagsmorgon på Gärdesskolan i Sollentuna norr om Stockholm. Frida Myrsmeden står parkerad vid King-rutan på skolgården för lågstadiet, där ”hennes” elev befinner sig. Det är stimmigt på lågstadievis, höga ljud och snabba rörelser om vartannat. Några flickor kommer fram till Frida och stryker henne på ryggen och leker att de är katter. Sen går de igen. På väg mot något annat.

Frida följer sin kille in till första lektionen och ser till att han kommer igång med skolarbetet.

Vi drar oss neråt längst in till ett hörn av skolan. Ett litet rum med ett litet runt bord i mitten. Dags för möte med skolans elevassistenter. Tre av de fem elevassistenterna är med på mötet i dag.

Studiebesök som kompetensutveckling

Fadi Petersson kommer in, skolans biträdande rektor, med ett fruktfat i handen.

– Så ni inte tror att jag bara ger dem socker, säger han.

Under mötet blandas högt och lågt. Allt från besvärliga situationer med deras respektive elever till trasiga aggregat i torkrummen avhandlas.

Elevassistent med elev (genrebild).

Resurser

Fem tips – så klarar du jobbet som resurs

KA reder ut

Under mötena får elevassistenterna också del av information som går till fritidspersonalen vilket gör dem delaktiga i hela skolverksamheten på ett annat sätt, säger Frida. Och de kan planera bättre för sina respektive elever.

– Om det sker en viss aktivitet och vi vet att den inte funkar för våra barn så kan vi specialanpassa den. Och det hade vi inte kunnat göra om vi inte hade haft vår egen planering.

Frida Myrsmeden, elevassistent på Gärdesskolan i Sollentuna.
Frida Myrsmeden, elevassistent på Gärdesskolan i Sollentuna.

Någon gång per termin kan också fredagsmötet ersättas av ett studiebesök på en annan skola, som kompetensutveckling.

De särskilda elevassistent-mötena började man med förra läsåret. Biträdande rektor Fadi Petersson ser bara positiva effekter.

– De stärks i sin roll och känner sig viktiga och missar inte information, så som det vanligtvis brukar bli för elevassistenter, att man hamnar utanför systemet på något sätt, säger han.

Utrymme för handledning

På Gärdesskolan är handledning för elevassistenterna inte schemalagt men det finns ändå gott om utrymme för det, säger Frida Myrsmeden.

– Jag har väldigt mycket möten med specialpedagogen, vi träffas minst en gång i månaden. Ibland ses vi en gång i veckan där vi går igenom hur veckan har varit och så utvärderar vi och pratar med föräldrar om det är saker som har hänt.

Varje dag går hon igenom med lärare hur dagen ser ut och de uppgifter hennes elev ska klara av.

– Det gör det lättare för mig att undervisa honom om vi behöver gå ut från en lektion, säger hon.