Trelleborg är en av de kommuner som haft svårt att få tag i personal till sommaren.

– Förra året hade vi 700 sökande och i år har det inte varit mer än 300. Vi jobbar hårt på att rekrytera och är ute på skolor bland annat.

Kenneth Johansson, verksamhetschef för äldreomsorgen i Trelleborg.
Kenneth Johansson, verksamhetschef för äldreomsorgen i Trelleborg.

Att hålla inne semester för de som redan anställda menar han inte är någon framkomlig lösning.

– Vi spånade lite om hur vi skulle lösa problemet och tänkte ge ersättning till de anställda för att skjuta på semester, men vi kom fram till att det inte är bra. Efter de här två åren med pandemi, behöver de sin semester. Då kom vi fram till att bemanning var bra.

Hyr 15 undersköterskor

Kommunen har tidigare hyrt in sjuksköterskor under sommarmånaderna och kommer i år att hyra in också undersköterskor.

– Vi hyr femton undersköterskor från mitten på juni till mitten på augusti.

Tufft läge inför semestrarna

Nyheter

Han menar att det också är ett val de tagit för att få rätt kompetens i personalen.

– De vikarier vi har är i hög grad outbildade. Vi måste stötta upp med personal som har erfarenhet. Ingen skugga ska falla på vikarierna, men det är inte schysst att lägga samma tryck på dem som på ordinarie personal.

Vilket företag som kommunen hyr av vill han inte säga. Däremot är han öppen med att det kommer att kosta kommunen en del.

– Det blir säkerligen minst en dubblering av kostnaden. De ligger i paritet med vad en inhyrd sjuksköterska kostar.

En dålig väg att gå

På Kommunal är lösningen med bemanningspersonal inom äldreomsorgen inte någonting man känner till sedan tidigare.

– Det här är den första kommun jag hör talas om som väljer att gå den här vägen. Jag tror att det är en ny grej inom våra områden, säger Jonas Nilsson, ombudsman vid Kommunalas förbundskontor.

– Det här är generellt sett en dålig väg att gå. Det är en kortsiktig och oerhört dyr lösning. Vi ser hellre att de pengarna kommer våra medlemmar till godo.

Samtidigt menar Jonas Nilsson att det kan vara en bättre lösning än att skjuta upp ordinarie personals semestrar.

– Men det gäller att de bemanningsföretag som anlitas har kollektivavtal och schyssta villkor.