Inför årets semestrar är det en rad kommuner och regioner som kämpar med att få bemanningen att gå ihop. Sotenäs kommun är inget undantag och här saknas det vikarier inom bland annat äldreomsorgen.

För att råda bot på problemet erbjuder kommunen sommarjobb till 16- och 17-åringar – med en timlön som motsvarar 20 300 kronor i månaden för den som jobbar heltid. 

Tufft läge inför semestrarna

Nyheter

Tanken är att ungdomarna ska jobba max sex veckor i äldreomsorgen och utföra enklare arbetsuppgifter, till exempel städa, ordna frukost eller hålla de äldre sällskap. 

– Bemanningsläget är avsevärt mycket svårare i år, konstaterar Lisbeth Olsson, chef i omsorgsförvaltningen i Sotenäs kommun.

Enligt henne beror satsningen på två saker. Dels bristen på vikarier i sommar, dels att kommunen vill få fler unga att få upp ögonen för yrket. 

Mer tid för omsorgsnära arbete

Men med det sagt är det inte tänkt att 16-och 17-åringar ska ersätta den ordinarie personalen, menar Maria Ås, avdelningschef inom äldreomsorgen. Hon tillägger att minderåriga inte får utföra uppgifter som kan beskrivas som intima vårdsituationer.

– Ungdomar kan ju hjälpa till vid sociala insatser, medan den ordinarie personalen får mer utrymme att lägga kraft på sitt omsorgsnära arbete, säger Maria Ås och fortsätter:

– Det handlar till att börja med om att visa vilket fantastiskt bra arbete detta är. Vi hoppas ju att dessa personer kommer tillbaka när de är 18 och kan gå in som undersköterskor, säger hon.

Högre lön med lokalt avtal

På Kommunals sektion i Sotenäs tycker man det är bra att kommunen erbjuder sommarjobb inom äldreomsorgen. När det gäller lönenivån är 123 kronor i timmen den lägsta lönenivån – för nyanställda under 18 som saknar utbildning – enligt deras lokala avtal. 

Det kan jämföras med lönenivån i det centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Här står det att den lägsta lönen, för den som fyllt 19, ska vara 19 940 kronor i månaden.

– Det är mycket pengar för en 16- eller 17-åring och är ju högre än det centrala avtalet. Vi har jobbat med lönerna tillsammans med arbetsgivaren i ganska många år för att se över hur vi gör oss attraktiva, säger sektionsordförande Petra Sundbladh. 

Semester! Vad gäller?

Sex frågor och svar om semestern

KA reder ut

Motsvarande siffra i det lokala avtalet, för den som är myndig och har utbildning är cirka 150 kronor i timmen, vilket motsvarar en månadslön på 24 745 kronor.

Samtidigt finns risken att ordinarie personal får en ökad arbetsbelastning när nya och oerfarna medarbetare rycker in. Förhoppningen är att det ska undvikas genom att ungdomarna får en ordentlig introduktion, enligt Petra Sundbladh.

– Vi har även sagt att man ska göra en risk- och konsekvensanalys på varje enhet som de ska jobba på.