Försäkringskassan släppte nyligen en analys av den slopade ersättningen för karens under pandemin. Den visar att det främst var medlemmarna i LO-förbunden, och framför allt i Kommunal, som sökt ersättningen.

Det är inte så konstigt – arbetstagare i kvinnodominerande yrken inom vård, skola och omsorg har inte möjlighet att arbeta hemifrån. Samtidigt är det yrken där behovet av att undvika sjuknärvaro är stort och risken att smittas är hög. En kombination som leder till stor påverkan på en redan låg inkomst.  

Det går för långsamt

Under våren startade Kommunal en namninsamling för att slopa karensen som på bara några veckor samlade fler än 135 000 underskrifter. Och just nu behandlas frågan om karensavdraget i en utredning som ska vara färdig hösten 2023 och efter det ska politikerna återkomma med svar. Det räcker inte.

Smittspridning upphör inte bara för att den inte längre kallas pandemi. Medlemmarna i Kommunal tar hand om våra äldre, våra barn, de som behöver en hjälpande hand. För det bör man inte bli straffad med ett avdrag på lönen om man blir sjuk. För det parti som vill ta ansvar för välfärden är detta inget hot utan en möjlighet. Här finns en fråga där vi kan bygga ett starkare samhälle och samtidigt visa att man står på LO-medlemmarnas sida.

Sverige är nu det enda nordiska land som har ett karensavdrag. Det är både häpnadsväckande och orimligt att partierna i det som brukar kallas för världens mest jämställda land inte slåss om att göra slopandet av karensen till ett vallöfte.

Plånboken eller vilken lön du har ska inte styra din möjlighet att stanna hemma från jobbet vid sjukdom. Dagens karensavdrag gör allt för ofta att de som arbetar inom äldreomsorgen, personlig assistans och inom förskolan är tvungna att gå till jobbet trots sjukdom för att få vardagen att gå ihop. Medan de som arbetat hemma har fortsatt kunna göra det, trots sjukdom. 

Sverige är nu det enda nordiska land som har ett karensavdrag. Det är både häpnadsväckande och orimligt att partierna i det som brukar kallas för världens mest jämställda land inte slåss om att göra slopandet av karensen till ett vallöfte. Det borde vara en självklarhet för Socialdemokraterna att göra frågan om karensavdraget till en valfråga.