Kommunal har länge kämpat för att få regeringen att slopa karensavdraget för gott. Karensavdraget innebär att medarbetaren måste stå för en del av sjuklönen om den blir sjuk, något som Malin Ragnegård menar slår hårt mot flera medlemmar i Kommunal.

Nu har hon lämnat över totalt 129 684 namnunderskrifter från Kommunals medlemmar till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). 

Cilla Andersson, undersköterska.

Här slopas karensen

Nyheter

– Det känns stort och mäktigt med engagemanget som frågan har väckt. Att lämna över det här känns riktigt bra och är bara ett första steg, säger Malin Ragnegård, som vill att Socialdemokraterna ger ett vallöfte om slopandet av karensen.

– Vi kommer inte ge oss utan vi kommer fortsätta tills det är borta, säger hon. 

Karensavdraget utreds

Regeringen har tillsatt en utredning när det gäller systemet för karensavdraget och sjuklönen. Syftet är att ta reda på hur man kan råda bot på de orättvisor som finns i dag, enligt Ardalan Shekarabi.

Du har tidigare sagt att dagens system är orättvist. Varför nöjer sig regeringen med en utredning, som tar ungefär ett år att presentera, i stället för att fatta ett direkt beslut i frågan?

– Vi har gjort bedömningen att frågan måste analyseras från många perspektiv. Det är även en större fråga än bara själva avdraget, det handlar om systemet med sjuklön och det avdrag som görs, säger han och fortsätter:

– Vi behöver få en rättvis fördelning mellan olika yrkesgrupper eftersom många som har makt över sin arbetstid och arbetsplats inte har karensavdrag, då de jobbar hemifrån. De kan styra sin arbetstid på ett sätt så de kan undvika karensavdraget medan Kommunals medlemmar inte alls har den möjligheten.

Jag tycker definitivt att karensavdraget måste reformeras, men exakt hur det ska reformeras vill jag återkomma med.

Ardalan Shekarabi (S), socialförsäkringsminister

Kommer du jobba för det här ska bli ett vallöfte?

– Jag tycker definitivt att karensavdraget måste reformeras, men exakt hur det ska reformeras vill jag återkomma med. Men att det ska reformeras så att vi får en rättvisare fördelning mellan de som har makt över arbetstid och arbetsplats, och de som inte har det, är det ingen tvekan om, säger Ardalan Shekarabi.