Hösten 2020 valdes Malin Ragnegård in i förbundsledningen som förbundssekreterare och förste vice ordförande. Det var ett fyllnadsval vid förbundsmötet för att ersätta Lisa Bengtsson som hade valts in i LO:s ledning som andre vice ordförande.

Drygt ett år senare, i november 2021, lämnade Tobias Baudin ordförandeposten i Kommunal för att bli Socialdemokraternas partisekreterare.

Malin Ragnegård fick då ta över ordförandeklubban. Vid kongressen i Göteborg om några veckor kan hon bli vald ”på riktigt” av förbundets högsta beslutande organ.

”Fått mycket energi”

Hon är valberedningens förslag och det finns ingen motkandidat.

– Jag har lite svårt att ta in det här. Men jag har känt ett enormt stöd sedan jag tog över efter Tobias. Det känns enormt bra att jag nu föreslås att fortsätta som ordförande. Jag tycker att det är enormt att få det mandatet.

Hur har tiden som ordförande varit sedan du tog över ordförandeklubban?

– Det har varit intensivt, stimulerande och roligt. Jag har fått väldigt mycket energi och känt mig väldigt peppad. Det har varit väldigt viktiga frågor vi har hanterat, det roligaste är att restriktionerna är borta så att jag har haft möjlighet att träffa medlemmar runt om i landet, säger Malin Ragnegård.

Medlemmarna orkar inte jobba till pensionen. De har de stressigt med scheman som inte håller ihop. Vi måste se till att det blir en förändring.

Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal

Vilka frågor ska du satsa på som kongressvald ordförande?

– Främst att fortsätta flytta fram positionerna för att förbättra medlemmarnas villkor, i synnerhet deras arbetsmiljö. Den är ohållbar.

– Medlemmarna orkar inte jobba till pensionen. De har det stressigt med scheman som inte håller ihop. Vi måste se till att det blir en förändring. Men för att klara detta måste vi också stärka organisationen med fler arbetsplatsombud och skyddsombud ute på arbetsplatserna. Det är på arbetsplatserna det händer på riktigt.

Vill stärka organisationen

Hon säger att de som har dessa uppdrag måste känna att de kan, vågar och orkar stå upp för medlemmarnas villkor.

– För att klara detta måste vi också stärka den interna organisationen med avdelningar och sektioner, säger Malin Ragnegård och fortsätter:

– Det här hänger ihop med arbetet att fortsätta flytta fram positionerna för medlemmarnas arbetsmiljö och andra villkor.


Så här ser valberedningens förslag ut: 

 • Ordförande: Malin Ragnegård (omval)
 • Vice ordförande: Barbro Andersson (nyval)
 • Förbundssekreterare: Jessica Leiding (nyval)
 • Avtalssekreterare Johan Ingelskog (omval)

Förslaget förutsätter att kongressen ändrar stadgarna så att det åter blir fyra i förbundsledningen. Vid förra kongressen antogs stadgar som minskade antalet i förbundsledningen till tre.

Om kongressen bestämmer att nuvarande stadgar ska fortsätta att gälla har valberedningen ett förslag där posten som vice ordförande försvinner. Då föreslås Barbro Andersson istället till omval i förbundsstyrelsen. Hon är även ordförande i Kommunal Mitt.

Det finns en utmanare:

Även Christine Marttila är nominerad som vice ordförande, av kongressombuden från avdelning Väst. Men hon finns alltså inte med i valberedningens förslag. Hon sitter i avdelningsstyrelsen i Kommunal Väst och är ordförande för sektionen SU Östra.

Hon kan bli ny i förbundsledningen:

Jessica Leiding sitter i nuvarande förbundsstyrelsen. Dessutom är hon ordförande i Kommunal Stockholm.

Så ser förslaget till förbundsstyrelse

Om det blir fyra i förbundsledningen föreslår valberedningen följande till förbundsstyrelsen:

 • Mahlin Bergman, Sydost (omval)
 • Felix Finnveden, Stockholm (omval)
 • Zdenka Mardetko, Bergslagen (omval)
 • André Schwenk, Västra Svealand (omval)
 • Matilda Johansson, Västerbotten (omval)
 • Robert Darelius, Vänerväst (nyval)
 • Ulrika Winblad, Väst (nyval)
 • Jenny Markström, Norrbotten (nyval)
 • Markus Svensson, Sydväst (nyval)
 • Gunilla Lindström, Skåne (nyval)
 • Karolina Sundberg, Mellersta Norrland (nyval)
 • Jasmine Berglund, Öst (nyval)
 • Zandra Michal, Stockholm (nyval)

Förutom valberedningens förslag finns ytterligare 12 personer som har föreslagits av kongressombud till att sitta med i förbundsstyrelsen.

Det är kongressombuden som vid kongressen 31 maj-3 juni väljer förbundsledning och förbundsstyrelse.