– Vi har nästan varje år fått ut lite mer än avtalet säger, berättar Lena Svensson, ordförande för Kommunals sektion i Mönsterås.

Kommunalarbetarens lönestatistik bekräftar detta. För åtta år sedan låg Mönsterås på plats 110 på KA:s lista över medellöner för Kommunals yrkesgrupper. I fjol hade Mönsterås klättrat upp till plats 24 på listan med 290 kommuner.

KA:s lönekoll.

Lönekollen 2022

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

En stor del av förklaringen är att arbetsplatsombuden är aktiva och synliggör Kommunals medlemmar. Så även när det är dags för årets löneökningar.

­– Tillsammans med chefen på varje arbetsplats ska ombuden gå igenom med varje medlem vad det innebär att ha lönesamtal. Lönekriterierna ska brytas ner för varje arbetsplats, säger Lena Svensson.

Extra pengar till alla

I löneförhandlingarna med kommunen har hon sedan framhållit Kommunals medlemmar som en viktig kugge för att verksamheten ska fungera. Inte minst under pandemin.

– Det här året har vi fått extra pengar till samtliga av Kommunals yrken, säger Lena Svensson.

Lena Svensson, Kommunal i Mönsterås.

Vi har nästan varje år fått ut lite mer än avtalet säger.

Lena Svensson, Kommunal i Mönsterås

Det betyder löneökningar på i snitt 500 kronor för vaktmästare, renhållare, måltidsbiträden och fastighetsskötare. Kockar, lokalvårdare och anställda på LSS-verksamheten får i snitt 680 kronor. Undersköterskor på äldreboenden och i hemtjänst får i snitt 800 kronor.

800 kronor

Det kan jämföras med Kommunals avtal för 2022 som ger i snitt 380 kronor samt 0,3 procent extra till yrkesutbildade i kommuner och regioner.

Enligt avtalet kan löneökningen bli mindre för att betala den arbetstidsförkortning som sker för nattarbetarna. Men detta sker inte i Mönsterås. Där yrkessatsningen riktats till anställda i vård och omsorg samt barnomsorg.

Vissa skjuter inte till

Detta är inte den enda kommunen som skjuter till extra pengar i år enligt Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

– Vi har ingen total sammanställning men min bedömning är att för en stor del av medlemmarna i kommuner och regioner kommer arbetsgivarna att skjuta till mer pengar än vad potten i det centrala avtalet har gett, säger han.

Johan Ingelskog.
Johan Ingelskog.

Har ni några siffror på detta?

– Nej, men det är vår bild just nu, att på flera ställen så bjuder arbetsgivaren både på nattarbetstidssänkningen men skjuter också till extra pengar. Hittills har tjänstemännen fått den typen av lokal löneglidning. Men nu för första gången kan vi nog se att i år så kommer det även finnas på våra avtal. Men med det sagt så finns det ett antal kommuner som inte skjuter till extra pengar och avräknar hela natten, där blir det väldigt tufft, säger Johan Ingelskog.

Även KA:s rundringning till drygt 15 fackliga företrädare i landet visar att flera arbetsgivare skjuter till extra pengar till lönerna. Det är heller inte ovanligt att arbetsgivare avstår från att ta betalt för arbetstidsförkortningen för nattarbetarna. Ett exempel är Lysekil, där är förhandlingarna ännu inte klara, men mycket pekar på att löneökningarna blir större än avtalets samtidigt som medlemmarna slipper betala arbetstidsförkortningen för natten.

– Arbetsgivaren ser att våra yrkesgrupper ligger lågt, så man vill satsa på dem. Vi måste få upp lönerna för att locka till oss personal, säger Marielle Stenström, Kommunal i Lysekil.

Jämställda löner

Botkyrka är en annan kommun där anställda får löneförhöjningar utöver Kommunals avtal. Alla anställda i vård och omsorgsförvaltningen får 600 kronor extra oberoende av prestation, summan fördelas alltså inte individuellt. Det gäller även stödassistenter.

– Vi tror på jämställda löner. Det är en rättvisefråga, den ska gå till alla som kämpat, säger Alexander Lövkvist Trapp, ordförande Kommunal Botkyrka.

Löneökningen gäller också barnskötare i fritidsverksamhet, men där gäller lönehöjningen individuellt. Kommunals medlemmar i Botkyrka behöver heller inte betala arbetstidsförkortningen för nattarbetarna.

210 kronor

Inte heller Östersund kräver betalning för den kortade nattarbetstiden och även där skjuter kommunen till extra pengar. Det betyder att undersköterskor och stödassistenter i snitt får 210 kronor utöver avtalet.

Även Region Sörmland satsar extra, i snitt 175 kronor utöver avtalet. Det är dock riktade satsningar i hälso- och sjukvård, alla får alltså inte del av extrapengarna. Vinnarna är de som arbetat i anestesivård och arbetat i covidvården. De får i snitt 1078 kronor.

Kommunals avtal med SKR

Kommunals avtal som gäller anställda i kommuner och regioner, alltså med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ger i år i genomsnitt 380 kronor per anställd plus 0,3 procent till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Samtidigt kan en avräkning ske, på grund av att en arbetstidsförkortning för nattarbetare införts. Detta avgörs i lokala förhandlingar och resultatet är olika.

Enligt avtalet ska ny lön gälla från 1 april. Om den nya lönen inte betalas ut i april sker det retroaktivt, alltså betalas löneökningen ut i efterhand. Kommunal har ett 70-tal olika avtal, därmed gäller olika löneförhöjningar som också sker vid olika tidpunkter.