Som Kommunalarbetaren tidigare har rapporterat så har ett nyöppnat äldreboende, Solhem, i Mönsterås kommun niotimmarspass på natten. Det är något som facket motsätter sig eftersom det innebär att man måste jobba flera pass under en femveckorsperiod för att få ihop sin arbetstid.

Kommunal protesterade alltså, bland annat genom att medlemmarna skickade in över 400 vykort till socialnämnden.

– De var väl inte jätteglada, för allt som kommer in ska ju diarieföras, säger Lena Svensson.

Lena Svensson, Kommunal Mönsterås.

Anmälan gav verkan

Under hösten gick det till slut så långt att man lade in en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren. I anmälan krävdes att arbetsgivaren skulle göra en riskbedömning av varje enskild schemarad. Det tog fyr och kommunen backade. Från och med den 18 april blir passen tio timmar långa i stället för nio.

– Vi ser det som en stor seger. Det här innebär också att det inte kommer att införas på andra ställen.

Därför lyckades de

Lena Svensson ger sin syn på varför man lyckades:

– Det ger sig inte självt. Man måste få draghjälp av skyddsombud, sektionen och alla medlemmar. Man måste göra det tillsammans.

6:6a-anmälan

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.