När kan jag bli av med körkortet?

SVAR: Om du kör mer än 20 kilometer i timmen över hastighetsgränsen på en 30-väg eller mer än 31 kilometer i timmen för fort på en på en väg där det är minst 50, då kan polisen omhänderta ditt körkort på plats.

Kan jag bli av med körkortet om jag kört bara några kilometer för fort?

SVAR: Ja, om du gjort det mer än det tre gånger under två år.

Kan jag få ha kvar körkortet av hänsyn till att jag behöver bilen på arbetet?

SVAR: Nej, det spelar ingen roll om du är taxiförare, bussförare eller om du behöver bil inom hemtjänsten.

Är det vanligt att bli av med körkortet?

SVAR: Nej, 163 500 stycken böter för fortkörning skrevs ut 2020 och 26 050 körkort återkallades samma år.

Är böter för fortkörning olika dyra beroende hur jag kör?

SVAR: Ja, mellan 1 500 kronor och 4 000 kronor. Vad du får betala beror på hur fort du kört och var du kört för fort.

Hur många parkeringsböter skrivs ut varje år?

SVAR: 2020 skrev svenska kommuner ut 1,5 miljon parkeringsböter. Då saknas alla böter för privatägd mark.

Vad kostar böter för felparkering?

SVAR: Det är olika i olika kommuner. I exempelvis Göteborg är det högsta beloppet 1 100 kronor, i Nyköping, Luleå och Stockholm kostar det upp till 1 300 kronor.

Finns det någon situation där man kan kräva att arbetsgivaren betalar fortkörningsböter?

SVAR: Nej, arbetsgivaren är aldrig skyldig att betala anställdas fortkörningsböter, säger Sussanne Lundberg, arbetsrättsjurist på fackens advokatbyrå LO TCO Rättsskydd.

Om jag vet att jag inte kommer hinna med alla vårdtagare den dagen om jag inte kör för fort , kan det vara ett argument för att arbetsgivaren ska betala böterna?

SVAR: – Nej, då får du köra laglydigt och inte hinna dit i tid. Om du inte hinner med dina arbetsuppgifter får du vända dig till ditt skyddsombud och berätta det. Det är i högsta grad en arbetsmiljöfråga, säger Sussanne Lundberg, LO-TCO Rättsskydd.

Om jag misstänker att vårdtagarens liv är i fara, exempelvis vid ett larm, kan det vara ett skäl att köra för fort och slippa böter?

SVAR: I grunden ska du följa alla trafikregler, också hastighetsbegränsningar. Men det finns undantag. I vissa fall har hemtjänstpersonal fått sin bot ogiltigförklarad i domstol om de kört för fort för att det är brådskande sjukdomsfall. Men det finns ingen regel som generellt ger hemtjänstanställda rätten att köra för fort i krislägen. Hur domstolar skulle döma i liknande fall kan vara olika beroende på omständigheterna. Läs mer här: https://ka.se/2022/03/22/hennes-overklagan-kan-ge-hemtjansten-laglig-ratt-att-kora-for-fort/.

Vad ska en hemtjänstanställd göra som inte hinner med alla vårdtagare på schemat?

SVAR: – Då ska ditt skyddsombud skriva en 6:6a  (en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen).  Om skyddsombudet inte får svar från arbetsgivaren inom fjorton dagar ska det anmälas till Arbetsmiljöverket. Du ska också skriva avvikelserapporter på det, ta upp det på arbetsplatsträffar och fackliga ombud kan ta upp det i samverkansgrupper med arbetsgivaren, säger Lars-Sture Johansson, ombudsman på Kommunal.

Är arbetsgivaren skyldig att betala mina parkeringsböter?

SVAR: – Nej, du är personligt ansvarig när du kör ett fordon. Det man måste ta upp med arbetsgivaren är om det finns parkeringsplatser för alla i hemtjänsten, säger Lars-Sture Johansson, Kommunal som också är tydlig med att arbetsgivaren ska betala parkeringsavgiften.

Källa: Transportstyrelsen, BRÅ, Trafikförordningen, Kommunal, LO-TCO Rättsskydd