– Det är en risk för trafikolyckor, säger Anna Sörman, som är ett av de skyddsombud som anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. 

Hon visar hur hennes schema ser ut. Från den första vårdtagaren till den andra ska det ta fem minuter med bil, enligt schemat. Men det gör det inte, det tar 19 minuter. Det kan man se i mobilen, som har registrerat hur lång tid bilresan faktiskt tog.

– Men även om körtiderna hade stämt så har vi ingen förflyttningstid mellan bilen och vårdtagaren, säger Anna Sörman.

Vattennivån var fortfarande hög i bilen efter att räddningstjänsten dragit upp den en bit och fått ut Marilena Stelea.

Bilolyckor i hemtjänsten

Bilolyckor i hemtjänsten ökar

Arbetsmiljö

Sara Birgersson är arbetsplatsombud och jobbar i samma hemtjänstgrupp som Anna Sörman. Hon säger att arbetsgivaren inte heller tar hänsyn till vinterväglag när schemat läggs.

– Ofta ligger man efter från första början och det skapar en stress för man vill ju kunna ge vårdtagarna all den tid de är beviljade, säger Sara Birgersson.

Hur löser ni det?

– Man tar oftast tid från vårdtagare, sedan är det nog många som kör lite för fort. Man hinner inte annars.

Stressen har fortsatt

Att hemtjänsten har knappa restider mellan vårdtagarna har Kommunal lyft med arbetsgivaren sedan 2016. Även då anmälde skyddsombuden till Arbetsmiljöverket. Strömstad kommun uppger att man då kunde visa att man ”i stort hade godtagbar planering och körtid”.

Men för personalen har stressen mellan vårdtagarna fortsatt, och i höstas anmälde skyddsombuden kommunen till Arbetsmiljöverket igen. En inspektör har nu varit på besök och Anna Sörman tror att Arbetsmiljöverket kommer att kräva att arbetsgivaren gör något åt restiderna.

– Inspektören sade att vi alltid ska ha minst tre minuter förflyttningstid, även om vårdtagarna bor grannar, säger Anna Sörman.

Anna Sörman.
Anna Sörman.

Enligt kommunen har det varit fel i systemet för turplanering, något som gjort att restiderna beräknats schablonmässigt. Ibland har restiden till och med beräknats på fågelvägen. Arbetsgivaren menar att felet nu är åtgärdat. Men enligt personalen är vissa restider fortfarande för snäva. 

– Senast häromdagen hade jag en restid på tre minuter på en sträcka som tar 30 minuter, säger Anna Sörman. 

Bilresor har inte riskbedömts

Verksamhetschef Jennie Persson skriver i ett mejl till KA att arbetsgivaren veckovis följer upp turplaneringen och att det hittills bara har varit två turer där restiden inte stämt.  

– Resterande material kommer sammanställas i slutet av februari för att få en helhetsbild och ska diskuteras med fackligt ombud och arbetsgrupp för att eventuellt åtgärda ytterligare delar, skriver hon.

Trafikolycka (genrebild).

Bilolyckor i hemtjänsten

Så kan hemtjänsten undvika krockar

Arbetsmiljö

Jennie Persson tillbakavisar att det inte läggs på extra restid vid vinterväglag. När KA frågar om hemtjänstens bilresor har riskbedömts, blir svaret nej. Någon halkkörning har personalen inte erbjudits. 

– Men det har kommit på förslag från arbetsgrupperna och vi undersöker om det kan vara möjligt att arrangera, skriver Jennie Persson.

Kör för fort

I Strömstad har hemtjänsten inte haft några trafikolyckor med personskador. Men det sker många mindre krockar, enligt Anna Sörman. 

– Vi har haft mycket skador på bilarna. Man ska göra en fickparkering eller backa ut och krockar med något. Jag tror det beror på stress. 

Sara Birgersson.
Sara Birgersson.

Undersköterskorna berättar att kommunen får en hel del klagomål på att hemtjänsten kör för fort. 

– Jag kan förstå att folk reagerar när det kommer en kommunbil i alldeles för hög hastighet, men många gånger beror det nog på för hög stress hos personalen, säger Sara Birgersson.

Kommunalarbetaren har sökt Arbetsmiljöverket.