Säg ifrån!

Säg ifrån när tiden inte räcker – spring inte fortare och utsätt dig för ohälsa. Prata ihop er så att ni kan stötta varandra och göra likadant.

Skriv avvikelser

Skriv avvikelser om tiden inte räcker. Om chefen inte agerar, koppla in facket.

Kräv riskbedömning

Kräv att din arbetsgivare riskbedömer bilresorna som en arbetsuppgift. Om det finns brister är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder.

Tillräckligt med restid?

Arbetsgivaren ska titta på vilka risker som är kopplade till bilresorna. Finns det tillräckligt med restid mellan vårdtagarna är ett exempel.

Begär genomgång av bilen

Om du är ny på jobbet, eller ni får en ny bil – be att få en genomgång av hur den fungerar.

Kontakta skyddsombudet

Om arbetsgivaren inte lyssnar, kontakta ditt skyddsombud eller din sektion. De kan anmäla brister till Arbetsmiljöverket.

Anmäl arbetsskada

Om du krockar, anmäl arbetsskada till Försäkringskassan och plåtskador till arbetsgivaren.

Källa: Kommunal, Arbetsmiljöverket och SKR