Vattennivån var fortfarande hög i bilen efter att räddningstjänsten dragit upp den en bit och fått ut Marilena Stelea.

Vattennivån var fortfarande hög i bilen efter att räddningstjänsten dragit upp den en bit och fått ut Marilena Stelea.

– Är jag död nu? 

Det var den första tanken när hon vaknade. Under­sköterskan Marilena Stelea hade svimmat av och hemtjänstbilen som voltat låg upp och ner i en sjö. Lerigt vatten nådde henne till midjan och hon kunde inte ta sig ut. Hon fick fram jobbmobilen ur fickan och ringde en kollega.

– Jag drunknar, jag drunknar, skrek jag.

Sedan slocknade mobilen. 

Marilena Stelea.
Marilena Stelea.

Marilena Steleas olycka är långt ifrån unik, hemtjänstbranschen är hårt drabbad av bil­olyckor som leder till att personal blir skada­de och sjukskrivna. Antalet olyckor per tusen anställda är högre här än i taxibranschen och kollektivtrafiken. De senaste tio åren har hemtjänstpersonalen varit med om över tu­sen bilolyckor med personskador. Under den tiden har olyckorna nära fördubblats, visar sta­tistik som KA har begärt ut (se grafik nedan).  

Skadeanmälningar varje vecka

Mindre allvarliga krockar är också vanligt i hemtjänsten. Det uppger man i flera kommuner, bland annat Malmö, Varberg och Östersund. I Östersund blir det ofta plåtskador på bilarna. 

– Vi har runt 400 bilar i kommunen och vi får in skadeanmälningar tre till fyra gånger i veckan, de flesta i hemtjänsten. De krockar med stolpar och betongsuggor, säger Ulf Löfvenberg som är bilchef på kommunens transportenhet.

Marilena Stelea.

Jag var kvar i vattnet en halvtimme innan räddningstjänsten fick upp mig. Då var min kroppstemperatur bara 35 grader.

Marilena Stelea

Marilena Steleas olycka inträffade en lördag i november förra året utanför småländska Ryd. Paniken att bli fast i vattnet och att inte veta om någon visste var hon var. Det glömmer hon aldrig. 

– Jag var kvar i vattnet en halvtimme innan räddningstjänsten fick upp mig. Då var min kroppstemperatur bara 35 grader. 

Hur olyckan gick till, vet hon fortfa­rande inte. Även om den första snön hade fallit på natten tyckte hon det gick bra att köra och kände sig inte stressad. Det som var en vanlig körning mellan två vårdtagare slutade med en ambulansfärd till sjukhuset. 

Kör mycket bil

Varför hemtjänstpersonal är med om så många bilolyckor har ingen forskare eller myndighet granskat närmare.

– Det finns forskning, men med fokus på de klassiska yrkesförargrupperna inom lastbilsbranschen och bussbranschen. Det är andra typer av yrken där hela yrkesrollen går ut på köra bil – det är inte riktigt samma situation som man har som hemtjänstpersonal där man kör mellan vårdtagare. Det är en understuderad grupp, säger Anna Dahlman, forskare på VTI, Statens väg­ och transportforskningsinstitut.

Flera av de KA pratat med pekar ändå ut två faktorer som påverkar olyckorna: stressen och tiden i bilen. Forskning från Stockholms universitet visar att hemtjänstpersonal på landsbygden kan tillbringa så mycket som en fjärdedel av sin arbetsdag i bilen. 

RoseMari Lodén Gusfors är skyddsombud för en hemtjänstgrupp i Vallentuna kommun och har ofta pass där det är långt mellan vårdtagare.

– På kvällen jobbar jag ett sextimmarspass. Av den tiden kör jag över två timmar. Det kan bli 25 till 30 mil.

Kolleger i hennes hemtjänstgrupp har varit med om viltolyckor och själv har hon nästan blivit påkörd av en annan bil i rondell. Men någon förarutbildning, som halkkörning, har arbetsgivaren inte erbjudit.

– Hos oss har vi aldrig överhuvudtaget pratat om det, säger RoseMari Lodén Gusfors.

De 15 vanligaste personskadorna vid bilolyckor i hemtjänsten

 1. Nacke, nackkotor, nackmuskler 287
 2. Flera delar av kroppen skadade 177
 3. Rygg, inklusive ryggrad och ryggkotor i nacken 135
 4. Huvud, hjärna, kranium inklusive nerver och blodkärl 78
 5. Ben, inklusive knä 56
 6. Annan del av kroppen, ej nämnd ovan 56
 7. Arm, inklusive armbåge 32
 8. Bröstkorg, revben inklusive leder och skulderblad 26
 9. Övriga utstickande kroppsdelar, flera delar skadade 25
 10. Skuldra/axel och skulderled 23
 11. Fot 22
 12. Hand 22
 13. Övriga utstickande kroppsdelar 21
 14. Finger, fingrar 18
 15. Höft och höftled 14

Uppgifterna gäller från 2011 till november 2021.

Stress pekas ut som orsak

Kommunal, forskare och Arbetsmiljöverket har länge larmat om stress i hemtjänsten och snäva restider mellan vårdtagarna. I en rapport om arbetsmiljön i äldreomsorgen 2017 till 2019 pekar Arbetsmiljöverket på hur minutstyrningen av hemtjänsten leder till stress för de anställda. 

Rebecka Strandell, doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, har intervjuat personalgrupper i åtta kommuner om arbetssituationen i hemtjänsten. De anställda berättar att de känt sig tvungna att köra snabbare för att hinna med alla besök. En del har även fått fortkörningsböter.

Den typen av schemaläggning med minut­styrning, som många i hemtjänsten har, kan leda till ett riskfyllt beteende.

Anna Dahlman, forskare på VTI, Statens väg­- och transportforskningsinstitut. 

Rebecka Strandell tycker det är rimligt att anta att tidspressen i hemtjänsten har ett sam­band med att bilolyckorna blivit fler. Hon får medhåll av Anna Dahlman, forskare på VTI, Statens väg­- och transportforskningsinstitut. 

– Den typen av schemaläggning med minut­styrning, som många i hemtjänsten har, kan leda till ett riskfyllt beteende. Tidspressen upp­manar till att köra snabbare än man borde göra. Det är ganska uppenbart vad problemet är här. 

Forskningen om hur bilförare påverkas av stress är tydlig.

– Förare som är stressade har svårare att hålla fokus på körningen. Det är helt klart att man blir en sämre förare när man är distraherad. 

Riskbedöm hemtjänstens bilresor

När Arbetsmiljöverket 2017 granskade vilka yrkesgrupper som skadas i trafiken, påpekade de i en rapport att hemtjänsten som bransch hade ”ett anmärkningsvärt högt antal personskador”. Att personalen ska ha tillräcklig restid mellan vårdtagarna var en viktig åtgärd som myndigheten ville att arbetsgivarna skulle ta tag i. 

Stressen i hemtjänsten

I Kommunals senaste rapport »En hemtjänst att lita på«, 2022, uppgav 78 procent av dem som har ett strikt minutstyrt schema att de inte hinner göra det som de ska inom utsatt tid.

Nordcare, en nationell studie från Stockholms universitet, visade att de anställda i hemtjänsten var mer stressade och utmattade av jobbet 2015, än tio år tidigare.

Samma studie undersökte också restiden. Personal på landsbygden uppgav att de lägger i snitt 98 minuter av sin arbetsdag på restid. Då de oftast jobbar deltid kan tiden i bilen motsvara 25 procent av arbetsdagen.

I studien »Bilen som transportmedel och arbetsmiljö« (Umeå universitet 2021), uppgav enhetschefer i 37 kommuner att hemtjänstens nattpatrull kan köra upp till 30 mil per arbetspass.

Arbetsmiljöverket anser också att arbetsgivare bör bli bättre på att riskbedöma hemtjänstens bilresor. Det glöms ofta bort, säger arbetsmiljöinspektör Britt-Marie Henriksson.

– Det är otroligt viktigt att arbetsgivaren tar med alla arbetsuppgifter när de bedömer arbetsbelastningen så att det blir en balans mellan krav och resurser. Och där är vår erfarenhet att fordon i tjänsten är en sak man inte tänker på som en arbetsuppgift.

Marilena Stelea med dotter Madelin.
Marilena Stelea med dotter Madelin.

Marilena Steleas fall slutade det bra trots att hon körde rakt igenom ett broräcke och voltade ner i vattnet. 

– Någon måste ha vakat över mig.

Efter två veckor var hon tillbaka på jobbet. Hon klarade sig utan stora skador men fick skärsår på ena benet och mardrömmar. Hon har fått bra stöttning på jobbet, men någon formell utredning av orsakerna av olyckan har Tingsryds kommun inte gjort. Protokoll som Kommunalarbetaren fått ut visar att de inte heller riskbedömt hemtjänstens bilresor. 

Så gick granskningen till

 • Vi bad Arbetsmiljöverket ta fram statistik över olyckor med personskador i hemtjänsten, där orsaken är förlorad kontroll över bil. Det handlar om skador som lett till sjukskrivning.
 • Vi har tagit med bilolyckor för anställda inom både hemtjänst och äldreboenden. En klar majoritet av anmälningarna för äldreboenden gäller hemtjänstpersonal som samarbetar med, eller utgår från boenden. Det kan finnas ett fåtal andra yrken med, som sjuksköterska.
 • Vi bad också Arbetsmiljöverket ta fram antal bilolyckor per 1000 sysselsatta, i flera branscher.