Nattarbetare i kommuner och regioner får ett lägre arbetstidsmått den 1 april. Runt om i landet löser arbetsgivare detta på olika sätt.

– Vi var överens om att göra den här förändringen för att underlätta när man jobbar natt. Inte hade vi väl kunnat tro att man skulle göra tvärtom, säger Marie Persson, ombudsman vid Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Snart kortas arbetstiden för nattarbetare.

Kortad nattarbetstid

Kortad arbetstid på natten – det här gäller

KA reder ut

Det hon främst syftar på är att nattpassens längd kortas samtidigt som fler pass införs.

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vill inte kritisera enskilda arbetsgivare.

– Hela syftet med arbetstidsförkortningen är att värna arbetsmiljön. Men hur arbetstiden ska förläggas måste avgöras av varje arbetsgivare. Det är helt olika förutsättningar för en stor arbetsgivare och en liten arbetsgivare, säger Jeanette Hedberg.

Eniga centralt

Kommunal och SKR har gjort upp om en förändring i avtalet som innebär att även de nattarbetare som har enstaka kvällspass eller dagpass, ska omfattas. Kravet är att 80 procent av den ordinarie arbetstiden sker på natten.

Men det hjälper inte dem som nu får fler nattpass, vad ska ni göra?

– Eftersom vi är eniga på central nivå är det anmärkningsvärt att en del kommuner gör så här. Vi kommer att jobba vidare med dessa frågor lokalt, säger Marie Persson.

Jeanette Hedberg, SKR.
Jeanette Hedberg, SKR.

Jeanette Hedberg tror också på diskussioner lokalt.

– Det du beskriver har lett till konflikter och då behöver man ta en förnyad diskussion, säger hon.

Om fler pass leder till att anställda går ner i tid motverkas väl heltidsresan?

– Det är självklart så att om personal börjar gå ner i arbetstid så kan det leda till bekymmer med att säkra bemanningen och det är ju inte bra. Då behöver man föra en dialog om hur situationen ska lösas.

Så förändras nattarbetstiden

34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april 2022 för de som har ständig natt/som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid.

Detta gäller kommuner och regioner (SKR) samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.