– Det är jättebra för medlemmarna i Kommunal. Fler medlemmar kommer att gynnas av den här överenskommelsen, säger Marie Persson, ombudsman och gruppchef vid Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Janice Graje, Sjöbo, och Annica Magnusson, Lindesberg.

Kortad nattarbetstid

Nattens vinnare och förlorare

Arbetstider

I till exempel Karlstad riskerade nattarbetarna att missa den lägre nattarbetstiden. Där ska de som arbetat natt på särskilda boenden numera också ska arbeta kvällar. Detta efter att politikerna beslutat att avskaffa delade turer genom att införa kvällsturer för nattpersonalen.

– Det är bra att det blir ett förtydligande, annars kan man tolka avtalet olika, säger Margaretha Styffe, Kommunal Karlstad vård-omsorg.

Stort missnöje

Men trots det är missnöjet stort bland nattarbetarna.

– Många tycker ändå inte om att bli tvingade till att jobba kvällar, säger Margaretha Styffe.

Så förändras nattarbetstiden

34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april 2022 för de som har ständig natt/som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid.

Detta gäller kommuner och regioner (SKR) samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.

Strax före jul gjorde Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, upp om en förändring som gör att även de som har enstaka dag- eller kvällspass på sina nattscheman i kommuner och regioner får ta del av den kortade arbetstiden från den 1 april. Kravet är att minst 80 procent av arbetstiden är på natten för att man ska omfattas.

Sänkt heltidsmått

Bakgrunden är den avtalsskrivning som Kommunal och arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gjorde upp om hösten 2020. Man kom överens om att de som jobbar ständig natt, från och med den 1 april i år ska få ett sänkt heltidsmått från 36,20 timmar till 34,20 timmar.

Det nya arbetstidsmåttet på 34,20 ska även tillämpas på arbetstagare som har minst 80 procent av ordinarie arbetstid förlagt till natten.

Marie Persson, ombudsman på Kommunal

Men snart kom signaler om att flera arbetsgivare infört kvälls- och dagpass för nattpersonalen och det blev stridigheter ibland annat Karlstad i fall de då skulle få del av arbetstidsförkortningen. 

– Utifrån de signalerna tog vi kontakt med SKR i december. Det var för att hitta en lösning på problematiken. Samtalen vi hade ledde till en överenskommelse. Det nya arbetstidsmåttet på 34,20 ska även tillämpas på arbetstagare som har minst 80 procent av ordinarie arbetstid förlagt till natten, säger Marie Persson.

Svårigheter med heltid

Jeanette Hedberg. Förhandlingschef på SKR, ser förutom arbetsmiljövinsterna det också som ett led i införandet av heltid som norm.

– Det vore olyckligt om de med enstaka dag- eller kvällspass inte skulle omfattas. Det skulle riskera att minska de positiva effekterna av sänkningen av arbetstidsmåttet och försvåra arbetet med att införa heltid i verksamheterna, säger Jeanette Hedberg.

I samband med lönerevisionerna senare i vår kommer det att göras en avräkning på 0,3 procent för att betala den kortade arbetstiden.

Löneutrymme

380 kronor per heltidsanställd i genomsnitt är löneökningen för 2022. Av detta ska 0,3 procent fördelas på yrkesutbildade i vård, skola och omsorg. Men samtidigt ska 0,3 procent räknas bort från löneutrymmet för att betala sänkningen av arbetstiden för dem som arbetar ständig natt. Detta gäller inte om den kortare nattarbetstiden eller ett ännu lägre heltidsmått redan har införts.