Strax innan årsskiftet valde Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation att säga upp avtalet med bland andra Kommunal. Något som förvånade Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

– Det var ändå en hyfsat stor överraskning. Det är det enda avtal av alla våra avtal där någon part sagt upp sista avtalsåret, säger Johan Ingelskog. 

Det innebär bland annat att det löneutrymme om 509 kronor i genomsnitt i löneökningar från den 1 april 2022 som stod i avtalet inte längre är aktuellt.

Nya avtalskrav klubbas

Kommunal har haft sin avtalsdelegation inne efter jul och nya avtalskrav ska klubbas på Förbundsstyrelsen denna vecka.

– Yrkandena kommer både hantera löneökningar och allmänna villkorsfrågor samt omställningsavtalet, säger Johan Ingelskog.

Johan Ingelskog.
Johan Ingelskog.

Sten Lycke, biträdande förhandlingschef i kyrkans arbetsgivarorganisation, säger att de inte hade något annat val än att säga upp avtalet. Det var tvunget att ska senast den 31 december 2021.

– I december tänkte vi att vi skulle skjuta upp möjligheten att säga upp avtalet vid en senare tidpunkt men det sade arbetstagarparterna nej till, så då hamnade vi i en situation där vi inte kunde göra något annat än att säga upp avtalet med hänsyn till att sätta lite tryck på förhandlingarna om omställning, säger Sten Lycke.

Varför kunde ni inte kunna komma överens i de frågorna?

– Vi var inte färdiga, inte färdigdiskuterade helt enkelt.

Klara till den 31 mars

Det är efter Kommunals överenskommelse med bland andra Svenskt Näringsliv om lagen om anställningsskydd och omställning som både fack och arbetsgivare sett att avtalet inom kyrkan måste förändras även det. Efter det har Kommunal också träffat ett nytt avtal om omställning med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Med kyrkan ska det inte bli en exakt kopia på det vi gjort med Svenskt Näringsliv. Det ska inte bli en exakt kopia på det vi gjort med SKR/Sobona utan vi vill att det ska bli trygghet och omställning utifrån den här branschens förutsättningar. Som jag ser det borde det inte vara några svårigheter att komma överens även med kyrkan, säger Johan Ingelskog. 

Även Sten Lycke är hoppfull om att hitta en lösning.

– Nu blir det lite mer upp till var och en att se till att det blir ett avtal, nu blir det ett ömsesidigt ansvar och det tror jag sätter lite mer tryck i frågorna.

Innan den 31 mars bör helst ett nytt avtal vara på plats, då uppsägningen av nuvarande avtal träder i kraft.