Kommunals överenskommelse om las innebär utökade och förstärkta insatser för privatanställda medlemmar som sägs upp på grund av arbetsbrist. Det omfattar även personliga assistenter, visstidsanställda och personer som på grund av sjukdom inte kan fortsätta med nuvarande jobb.

Nu vill Kommunal ha motsvarande villkor för medlemmar med andra arbetsgivare. Nyligen inleddes förhandlingar om detta med kyrkan. Målet är att dessa ska vara klara till årsskiftet.

Förändringar av las

Anställda kan få betalda studier

Nyheter

Johan Ingelskog ser det som en vinst både för fack och arbetsgivare med omställningsvillkor som liknar dem som kan börja gälla nästa år för de privatanställda medlemmarna.

Detta om riksdagen godkänner de delar av las-överenskommelsen som kräver lagändringar.

– Arbetsgivarna kan få sänkt arbetsgivaravgift och använda dessa pengar till omställning. De anställda får utökade resurser till kompetensutveckling och stöd för att kunna hitta nya jobb.

Parallellt med förhandlingarna med kyrkan pågår samtal mellan Kommunal och de andra facken inom SKR och Sobona om vad vilka krav de ska ställa.

– Vi har inte överlämnat en begäran om förhandlingar ännu, men vi har meddelat SKR och Sobona att vi vill börja förhandla i höst. Och jag hoppas att vi ska kunna vara klara med ett nytt avtal under hösten, säger Johan Ingelskog.

Han hoppas att det också under året kommer igång förhandlingar med de kooperativa och ideella arbetsgivarna inom Fremia.

– Det avtalet har LO. Så det är de som måste begära förhandlingar om nya omställningsvillkor. Det är Kommunal och Handels som har flest medlemmar inom Fremia så givetvis vill vi vara med i dessa förhandlingar, säger Johan Ingelskog.