Läget var kärvt när avtalsyrkanden växlades för snart ett år sedan. När det nu finns ett nytt avtal innehåller det en särskild ersättning på 1 500 kronor i december, beloppet är det samma oavsett sysselsättningsgrad.

– Det är en julklapp för att man fått vänta på lönen, säger Maria Hansson, ombudsman Kommunal.

För Kommunals medlemmar höjs lönen den 1 november i år. Höjningen är generell, det betyder att alla får 400 kronor, men beloppet gäller heltid och justeras utifrån sysselsättningsgrad.

De två kommande åren ska lönerna fördelas individuellt efter lokala förhandlingar. För 2021 blir det genomsnittliga löneutrymmet lägst 620 kronor och för 2022 lägst 509 kronor.

Medellönen är drygt 27 000 kronor, Kommunal har drygt 5 500 medlemmar på avtalet och de flesta är kyrkogårdsarbetare.

Inför förhandlingarna ställde Kommunal krav på regelbundna hälsoundersökningar på arbetstid som bekostas av arbetsgivaren och ville även diskutera den så kallade 80-90-100 modellen som ger möjlighet att gå ned i tid efter 62 års ålder. Detta för att anpassa åldrarna till det allmänna pensionssystemet. Men här nåddes ingen framgång.

Facket krävde också arbetskläder till dem som arbetar i barntimmeverksamheten. Men samtidigt krävde arbetsgivaren att reglerna om arbetskläder skulle bort. När avtalet är klart finns inga förändringar gällande arbetskläder, alltså saknar avtalet fortfarande skrivningar om arbetskläder för dem som arbetar i barnverksamheten.

Kyrkan ville också förändra villkoren för årsarbetstid. Men förändringen uteblev och Kommunal ser det som en seger.

– Vi höll emot, säger Maria Hansson.

Inte heller arbetsgivarnas krav på förändrade regler för antalet sparade semesterdagar gick igenom.

Cecilia Herm som är förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation står fast vid att församlingarnas ekonomi är krympande. Samtidigt framhåller hon att det avtal som träffats har en nivå på 5,4 procent och löper på 29 månader och därmed följer nivån för löneökningarna på arbetsmarknaden.

– Vi följer industrins så kallade märke. Med hänsyn till Svenska kyrkans ekonomi kan det utöver löneökningar inte bli så mycket villkorsändringar som är kostsamma för arbetsgivarna, säger Cecilia Herm.

Hon konstaterar att det var nästan ett år sedan förhandlingarna inleddes innan de avbröts av pandemin för att sedan återupptas under hösten.

– När vi fortsatte förhandla i höst var det viktigt för oss att kunde träffa ett avtal och hitta en bra lösning för löneöversynen. Och då får man ta nya tag med villkorsförändringar i avtalet nästa gång det är avtalsrörelse, säger Cecilia Herm.

Framför allt vill hon då se förenklingar i avtalet och mer flexibla lösningar för till exempel arbetstid.

Kommunal fick däremot igenom krav gällande sysselsättningsgraden för dem som delvis har sjukersättning. Även kravet på att övertid ska betalas i pengar och inte i tid fick gehör.

Parterna fortsätter arbetet i den avtalsvårdande gruppen, en annan grupp ska se över ett nytt omställningsavtal.

Ett nytt avtal finns även med IDEA, Trossamfundet Svenska kyrkan. Detta är ett hängavtal på avtalet med Svenska kyrkan som gäller två församlingar i Sundsvallstrakten som från årsskiftet blir medlemmar i Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Från 2021 gäller alltså avtalet med Svenska kyrkan alla.

Kort om avtalet

Avtalet med Svenska Kyrkan gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Ett engångsbelopp på 1 500 kronor som betalas ut i december till alla som var anställda den 1 november i år. Beloppet är detsamma oavsett yrkesgrupp och sysselsättningsgrad. Men gäller inte intermittent anställda.

Löneökningar med 400 kronor för alla från den 1 november i år, och lägst 620 kronor som samlas i en pott och fördelas efter förhandlingar den 1 april 2021 samt lägst 509 kronor som fördelas på samma sätt året innan den 1 april 2022.

Lägstalön för arbetstagare som fyllt 18 år är från den 1 november i år 21 688 kronor, från den 1 april 2021 höjs den till 22 143 kronor och från den 1 april 2022 höjs den till 22 564 kronor.

Ferie-/ungdomslön för den som fyllt 15 år 70 procent av lägstalön, för den som fyllt 16 år 80 procent av lägstalön och för den som fyllt 17 år 90 procent av lägstalön.

Ersättningar och tillägg höjs den 1 november i år med 1,5 procent, den 1 april i år med 2,1 procent och med 1,9 procent den 1 april 2022.