Det är de regionala trafikhuvudmännen, som upphandlar kollektivtrafiken, som avgör om framdörrarna kan stängas. 

Stängda framdörrar finns nu på bussar i Luleå, Boden, vissa regionala linjer i Norrbotten och Västerbotten, bussar i Värmland, Västmanland, Örebro och Skåne.

Diskussioner och skyddsstopp

I går fattade Nobina beslut om att de vill stänga framdörrarna på sina bussar i hela landet. Diskussioner pågår med de berörda trafikhuvudmän som ännu inte har gått med på kravet.

SL i Stockholm fattade under onsdagen beslut om att tillfälligt stänga framdörrarna till sista januari. Beslutet kom efter att det lagts skyddstopp för att stänga framdörrarna på Nobinas bussar i regionen.

DIskussioner pågår också mellan bussbolagen och Västtrafik. I Göteborg har dock redan Göteborgs spårvägar fattat beslut om stängda framdörrar. Det motiveras bland annat med att var fjärde förare är sjuk, berättar GP.

Dalatrafik säger nej

I Dalarna har skyddsombud vid Keolis lämnat in en 6.6a-anmälan. Detta sedan Dalatrafik sagt nej till begäran från Keolis om att få stänga framdörrarna på bussarna.

Förvaltningschef Tony Sjödin förstår att bussbolaget vill skydda förarna. Men han motiverar Dalatrafiks motstånd med att det finns risk för ökad smittspridning om resenärerna måste trängas genom att gå och ut genom dörrarna bak i bussen.

– Vi håller inte med om att vi ska tolka Folkhälsomyndighetens besked så att det nu är motiverat med stängda framdörrar. Därför vill vi avvakta Arbetsmiljöverkets beslut efter den 6.6a-anmälan som har lämnats in.

Maria Jansson, huvudskyddsombud vid Keolis i Falun, är besviken på Dalatrafik.

– Det är uppenbart att det handlar om pengar, säger hon.