På några håll i landet, till exempel i Luleå och Värmland, finns redan beslut om stängda framdörrar i bussarna.

Nu har Nobina centralt beslutat att deras bussar ska ha stängda framdörrar i hela landet, om respektive trafikhuvudman går med på detta.

Beslutet ska gälla tills vidare

– Vi har en gemensam åtgärdstrappa, framtagen i samverkan med vår skyddsorganisation i fas tre smittspridningen, enligt Folkhälsomyndighetens definition. Dagens presskonferens med myndigheten och regeringen måste tolkas som att vi är där nu.

David Erixon säger att Nobinas beslut är tänkt att gälla tills vidare.

– Om framdörrarna stängs får vi fortlöpande analysera läget för att se när dessa kan öppnas igen.