I måndags kom beskedet att Arbetsmiljöverket river upp tidigare beslut om förbud mot öppna framdörrar.

Runt om i landet gör nu bussarbetsgivare och skyddsombud riskbedömningar om hur förarna på lämpligt sätt kan skyddas mot smittspridning av covid-19 när det blir som tidigare med öppna framdörrar och avspärrningarna vid sittplatserna bakom föraren tas bort.

Inom Västrafik finns inget förbud att riva upp. Där har bussbolagen själva fått avgöra om de vill köra med stängda framdörrar eller inte.

Viktoria Sandström, Katarina Andersson och Ayhan Mehmet.

Covid-19

”Ett hån mot vård­personalen”

Nyheter

Keolis stängde sina framdörrar förra våren på eget initiativ efter en dialog med skyddsombuden och förarna.

– Det kändes bra inte bara på grund av smittspridningen. Risken för hot och våld mot förarna minskade också, säger huvudskyddsombudet Tony Hasselqvist.

Nu öppnas framdörrarna utan barriärskydd, eller plexiglas som de också kallas, vid förarplatserna.

Tony Hasselquist, huvudskyddsombud.
Tony Hasselquist, huvudskyddsombud.

Huvudskyddsombudet Tony Hasselqvist hade gärna sett att framdörrarna fått forsätta att vara stängda för att se hur det blir med smittspridningen och tills fler har vaccinerat sig.

– Vi kör i områden, som Angered, med en låg andel vaccinerade. Våra förare är oroliga för hur de ska påverkas av detta.

Keolis ger alla sina medarbetare i landet en timmes kompensationsledigt med full lön om de vaccinerar sig mot covid-19. Tony Hasselqvist har utnyttjat erbjudandet och han tror, utan att veta antalet, att de är många av hans kollegor som också har vaccinerat sig.

– Jag har inte mött några som säger att de inte är vaccinerade, säger han.

Men vaccinet ger inget hundraprocentigt skydd.

– De som vill får använda munskydd. Men Keolis vill inte betala för dem, säger Tony Hasselqvist.

I Skåne finns sedan tidigare ett beslut från Arbetsmiljöverket om att framdörrarna ska vara stängda till den 2 november i år.

Men det beslutet rivs upp från och med den 29 september.

Nu är det ett väldigt tryck på oss skyddsombud att medverka i arbetsgivarnas riskbedömningar. Vi skulle ha behövt klona oss för att hinna med.

Mikael Olsson, huvudskyddsombud Nobina i Skåne.

Beskedet kommer inte som någon överraskning för huvudskyddsombudet vid Nobina i Skåne, Mikael Olsson.

– Nu öppnar samhället upp. Det kommer att samlas tiotusentals människor på idrottsarenor och på andra platser. I det läget är det svårt att hävda att bussarna ska ha kvar stängda framdörrar och avspärrade platser bakom föraren, säger han.

Han är kritisk till att beskedet från Arbetsmiljöverket kommer med bara ett par dagars varsel innan framdörrarna öppnas igen.

– Nu är det ett väldigt tryck på oss skyddsombud att medverka i arbetsgivarnas riskbedömningar. Vi skulle ha behövt klona oss för att hinna med.

Mikael Olsson, huvudskyddsombud.

Nej till öppna framdörrar i Skåne

Arbetsmiljö

Bussbolagen i Skåne har länge velat öppna framdörrarna och har prövat olika lösningar med barriärskydd för att motverka att förare utsätts för smittspridning.

Men skyddsombuden har sagt nej på grund av de ljusreflexer som uppstår i barriärsskydden. Skyddsombuden tycker inte att de lösningar som presenterats fungerar tillräckligt bra.

– Vi hade därför velat att framdörrarna skulle fortsätta att vara stängda åtminstone till den 2 november, säger Mikael Olsson.

Att nu godkänna barriärskydd är inte aktuellt enligt honom.

– Det finns annat vi kan titta på när det gäller riskbedömning. Som hur vi skyddar förare som tillhör en riskgrupp eller särskilda skyddsåtgärder när vi kör i områden med låg vaccinationsgrad. Jag kan inte utesluta att vi tvingas till nya 6.6a-anmälningar.

I Jönköping öppnade Vy framdörrarna på sina bussar i augusti sedan barriärskydd installerats vid förarplatserna.

Skyddsombudet Michael Lundgren vet inte om barriärskydden ska vara kvar också i fortsättningen när Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och annat för att förhindra smittspridning upphör.

– Vi har inte haft någon diskussion med arbetsgivaren om detta ännu, säger han.

Vi kan tänka oss att ha framdörrarna öppna för att släppa på dem som behöver köpa biljett eller som är synskadade. 

Camilla Ingman, skyddsombud Transdev i Umeå.

I Umeå har bussförarna sagt nej till att montera in barriärskydd.

Skyddsombudet Camilla Ingman säger att de vill att passagerarna även i fortsättningen ska stiga på och blippa sina kort bak i bussarna.

– Men vi kan tänka oss att ha framdörrarna öppna för att släppa på dem som behöver köpa biljett eller som är synskadade. 

Camilla Ingman menar att då skulle förarna ta hänsyn till argumenten från Transdev och Umeå kommun om varför det är viktigt med öppna framdörrar.

I Stockholm kör sedan en tid bussarna med öppna framdörrar och barriärskydd har installerats vid förarplatserna.

Vid Nobina i Tyresö finns huvudskyddsombudet Petri Myllykoski. Han hoppas att barriärskydden försvinner på grund av de ljusreflexer som uppstår.

– Vi vill inte ha kvar barriärskydden. Men vi får avvakta för att se hur det blir med smittspridningen, säger han.