Donna McCullough arbetar natt vid ett vård- och omsorgsboende i Uddevalla. Sedan en månad tillbaka får hon inte utföra arbetsuppgifter där hon kan komma i kontakt med någon av de boende. Hon får i stället städa utrymmen som andra personer vid tillfället inte vistas i.

Orsaken är att hon inte vill vaccinera sig mot covid-19.

– Jag litar inte på vaccinet. Det har tagits fram för fort och har inte testats tillräckligt, säger hon.

Donna McCullough menar att det borde räcka att hon istället användet munskydd och visir samt snabbtestar sig varje gång hon kommer till jobbet.

Donna McCullough.
Donna McCullough.

Hon får visst stöd för detta av Kommunal som på sin hemsida bland annat skriver så här om vaccinering:

”Om arbetstagare möter en stor grupp människor i sitt arbete finns det goda skäl att vara vaccinerad. Ett alternativ kan tex. vara att covidtesta sig varje dag samt bära skyddsutrustning även sedan restriktionerna upphört.”

Men det säger arbetsgivaren nej till. Socialchefen Roger Granat förklarar detta med att vi lever mitt i en pandemi.

– Smittspridningen ökar i omvärlden men också på en del håll i Sverige. Vi har varit i kontakt med smittskyddet i Västra Götalandsregionen som säger att smittan i första hand sprids av ovaccinerade personer. Därför ställer vi krav på att personal ska vara vaccinerade, säger han.

Marika Sundberg.

”Hetsjakt på ovaccinerade”

Debatt

Han menar att det inte räcker med att istället ha skyddsutrustning och snabbtesta sig.

– Vi vill inte chansa. Nu gör vi allt för att hålla smittan utanför våra boenden.

Än så länge är inte Donna McCullough enligt arbetsgivaren omplacerad. Istället har det enligt arbetsledningsrätten gjorts en omfördelning av arbetsuppgifterna vid boendet så att hon får sköta städning.

Det finns gott om andra timanställda, som är vaccinerade. Vi bedömer att vi klarar verksamheten även om vi tvingas omplacera 50 av våra anställda.

Roger Granat, socialchef i Uddevalla

Den första december är Kommunal och andra fack kallade till en förhandling i kommunen angående planer på en permanent omplacering av ovaccinerad personal.

Det berör i dagsläget cirka 50 anställda i kommunen. Omkring 120 ovaccinerade har sedan i oktober valt att vaccinera sig för att få behålla sina arbetsuppgifter.

Ett 40-tal timanställda har tvingats sluta på grund av sin vägran att vaccinera sig.

Ändå menar Roger Granat att det inte kommer att bli brist på personal.

– Det finns gott om andra timanställda, som är vaccinerade. Vi bedömer att vi klarar verksamheten även om vi tvingas omplacera 50 av våra anställda. Dels genom rekrytering och dels genom helstidsresan som ger fler möjlighet att arbeta heltid.

Christine Marttila och Carina Lenngren

Covid-19 – vaccinering

”Politiker, sluta hetsa mot vårdpersonal!”

Debatt

Roger Granat förutsätter att den som får frågan om denne är vaccinerad är ärlig i sitt svar.

– Om någon vägrar att svara bedömer vi den personen som ovaccinerad, säger han.

Kommunals sektionsordförande i Uddevalla, Annette Frisk, säger att hon inte kan göra så mycket åt att Donna McCullough har fått andra arbetsuppgifter.

– Det har arbetsgivaren rätt att besluta om enligt sin rätt att leda och fördela arbetet.

Hon har ännu inte fått se arbetsgivarens förslag om att permanent omplacera ovaccinerad personal. Därför vill hon inte kommentera förslaget.

De här kraven kan arbetsgivaren ställa

En arbetsgivare har inte rätt att tvinga någon att vaccinera sig. Men arbetsgivaren får om det är nödvändigt ur smittskyddssynpunkt fråga om någon är vaccinerad. Det är inte rättsligt prövat i vilka lägen arbetsgivaren också har rätt att omfördela arbetsuppgifter eller omplacera någon som är ovaccinerad.

Uddevalla har tillsammans med flera andra kommuner och regioner blivit JO-anmälda för att de vägrar ovaccinerade att utföra vårdnära arbetsuppgifter. JO tar inte ställning i arbetsrättsliga tvister och lämnar därför anmälningarna utan åtgärd.

Region Dalarna kräver att nyanställda är vaccinerade. Anvariga politiker där vill gå ett steg längre och kunna säga upp ovaccinerad personal som inte går att omplacera. Detta säger berörda fack nej till.

Här är de kommuner och regioner som har blivit anmälda till JO för att ovaccinerad personal fått andra arbetsuppgifter eller har blivit omplacerade:

  • Arjeplogs kommun
  • Stockholms kommun
  • Tanums kommun
  • Uddevalla kommun
  • Uppsala kommun

Dessutom har Växjö kommun JO-anmälts för kravet att nyanställda ska vara vaccinerade mot covid-19