Enligt dataskyddslagen är det inte tillåtet för en arbetsgivare att registrera uppgifter om någons hälsa, om inte personen har givit sitt medgivande. Men det finns undantag om det anses nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna utöva sina skyldigheter eller rättigheter i arbetsrätten.

– Det kan till exempel handla om att registrera sjukfrånvaro för att kunna göra avdrag på lönen, säger jurist Evelin Palmér, jurist vid Integritetsskyddsmyndigheten, Imy.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

En arbetsgivare kan också tillåtas att registrera uppgifter om hälsa om det anses nödvändigt för verksamheten med hänvisning till social trygghet och socialt skydd.

Frågan är om det också gäller uppgifter om vaccination mot covid-19?

– Vi har inte tagit ställning till det. Jag har svårt att tänka mig att alla arbetsgivare skulle kunna få rätt att registrera sådana uppgifter. Men det skulle kunna finnas exempel där en arbetsgivare anser att det är nödvändigt för verksamheten att personalen är vaccinerad för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter.

Enligt Evelin Palmér är det arbetsgivaren som får göra en bedömning om registrering av vaccination är nödvändigt av arbetsrättsliga skäl eller på grund av social trygghet eller socialt skydd.

– Integritetsskyddmyndigheten kan sedan pröva om arbetsgivarens bedömning är rimlig, tillägger hon.

Uppgift om en person är vaccinerad eller inte är en mycket integritetskänslig uppgift som inte är nödvändig för att förhindra smittspridning.

Annett Olofsson

Annett Olofsson är jurist vid LO-TCO Rättsskydd. Hon är tveksam till om det skulle kunna anses vara nödvändigt för en arbetsgivare att registrera uppgifter om vilka som är ovaccinerade.

– Uppgift om en person är vaccinerad eller inte är en mycket integritetskänslig uppgift som inte är nödvändig för att förhindra smittspridning. Arbetsgivare har möjlighet att förhindra smittspridning på andra sätt, till exempel genom krav på skyddsutrustning för all personal.

Annett Olofsson är också tveksam till om arbetsgivaren ens har rätt att fråga om en anställd är vaccinerad.

– Det kanske inte är olagligt. Men det strider definitivt mot god sed på arbetsmarknaden att ställa frågan.

SVT i Kronoberg berättar att vid regionfullmäktigemötet förra veckan diskuterades problemet med att ovaccinerad personal går till jobbet och sprider coronaviruset.

Enligt SVT Kronoberg sa då Regionstyrelsens ordförande, Mikael Johansson (M), att han skulle vilja dra ut listor på ovaccinerad personal för att försöka övertyga dem att vaccinera sig.

Till Kommunalarbetaren vill Mikael Johansson tona ned betydelsen av sitt uttalande vid regionfullmäktigemötet. 

”Eftersom vi inte får göra det så så kan vi ju heller inte göra det…Lite av en höna av en fjäder. Jag vill skicka brev men får inte det.”, skriver han i mejlet.

Anna Bexell, ombudsman vid Kommunal Sydost säger till SVT Kronoberg att det är upp till var och en att berätta om de är vaccinerade eller inte. Det finns ingen lag som tvingar någon att berätta eller att vaccinera sig.

– Vi är skyddade enligt grundlag, GDPR och vår egen personliga integritet, säger hon till SVT Kronoberg.

Annett Olofsson håller med.

– Jag tycker att det är en bra facklig inställning, säger hon.

GDPR

GDPR är en dataskyddsförordning som gäller i EU, i Sverige genom dataskyddslagen. Den har till uppgift att skydda personers integritet, till exempel när det gäller uppgifter som rör hälsan.