Kan jag bli tvingad att vaccinera mig?

SVAR: Nej, ingen kan tvingas att ta emot vaccin. Rätten att säga nej till vaccin är till och med grundlagsskyddad. ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp” står det i Regeringsformens andra kapitel och dit hör vaccineringar bland annat.

Måste jag tala om i fall jag är vaccinerad eller inte?

SVAR: Någon sådan skyldighet finns inte heller i lagar och avtal. Däremot är man skyldig att berätta om man är smittad med en allmänfarlig sjukdom, enligt smittskyddslagen. Det gäller alla, inte bara anställda inom vård och omsorg.

Vad händer om jag inte vill vaccinera mig?

SVAR: Det beror på vilka dina arbetsuppgifter är och var du jobbar. Är du anställd i kommun, region eller kommunalt bolag i verksamhet där smittskyddet är viktigt kan en avstängningsregel i avtalet bli aktuell. I de privata vårdavtalen finns inga sådana regleringar.

Varför finns en sådan regel?

SVAR: Den är till för att hindra att smitta sprids vidare. ”Arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids” står det i avtalet. I så fall behåller den anställde sin lön under tiden. Men den här regeln kommer inte att användas generellt för dem som inte vill vaccinera sig, snarare är det mest troliga att personal som inte är vaccinerade får byta arbetsplats och/eller arbetsuppgifter om det är nödvändigt i smittskyddssynpunkt. Sveriges Kommuner och Regioner säger att det i så fall handlar om verksamheter där det är ”särskilt viktigt att kunna begränsa smittspridning”.

Vad gör jag om arbetsgivaren säger att jag blir avstängd för att jag inte är vaccinerad?

SVAR: Är du medlem i Kommunal ska arbetsgivaren i så fall kontakta facket först, enligt Kommunals uppfattning. Den som får ett sådant besked och är medlem i facket bör alltså genast ta kontakt med Kommunal.

När har all personal som vill hunnit bli vaccinerad? 

SVAR: Svårt att säga exakt men enligt ursprungsplanen räknade SKR med att all personal i äldreomsorg och sjukvård ska hunnit vaccinera sig under det första kvartalet i år.

Hur kommer vaccinationen gå till rent praktiskt? 

SVAR: Det ser olika ut i olika regioner. En del kan bli vaccinerade på olika mottagningar andra kanske på sin arbetsplats. Här får du försöka skaffa informationen lokalt via din region om vad som gäller just där du bor.

Får jag karensavdrag om jag blir sjuk av sprutan och inte kan jobba?

SVAR: Ja, det finns inget undantag för sjukdom som orsakats av en vaccinering. Men åtminstone fram till den 28 februari (kan komma att förlängas) kan du i efterhand ansöka om ersättning för karensavdraget. Man får då ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt i ersättning.

Sjukvården ska rapportera eventuella misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Den som blir sjuk efter vaccinationen kan också själv anmäla det till Läkemedelsverket: Man kan till exempel gå in på den här länken: www.lakemedelsverket.se/rapportera.