Kan jag bli tvingad att vaccinera mig?

SVAR: Nej, ingen kan tvingas att ta emot vaccin. Rätten att säga nej till vaccin är till och med grundlagsskyddad. ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp” står det i Regeringsformens andra kapitel och dit hör vaccineringar bland annat.

Måste jag tala om i fall jag är vaccinerad eller inte?

SVAR: Arbetsgivaren kan ställa frågan. Men det finns ingen skyldighet enligt lagar och avtal att svara. Däremot är man skyldig att berätta om man är smittad med en allmänfarlig sjukdom, enligt smittskyddslagen. Det gäller alla, inte bara anställda inom vård och omsorg.

Kan arbetsgivaren kräva att en arbetssökande är vaccinerad?

SVAR: Samma regler gäller här som för redan anställda. Frågan är fri men man är inte svaret skyldig. Just i detta fall blir resonemanget teoretiskt eftersom arbetsgivaren i slutändan ändå anställer den som den vill anställa.

Vad händer om jag inte vill vaccinera mig?

SVAR: Det beror på vilka dina arbetsuppgifter är och var du jobbar. Är du anställd i kommun, region eller kommunalt bolag i verksamhet där smittskyddet är viktigt kan en avstängningsregel i avtalet bli aktuell. I de privata vårdavtalen finns inga sådana regleringar.

Varför finns en avstängningsregel?

SVAR: Den är till för att hindra att smitta sprids vidare. ”Arbetsgivare kan meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids” står det i avtalet. I så fall behåller den anställde sin lön under tiden. Men den här regeln används inte generellt för dem som inte vill vaccinera sig. Sveriges Kommuner och Regioner säger att det i så fall handlar om verksamheter där det är ”särskilt viktigt att kunna begränsa smittspridning”. Det kan till exempel gälla vårdavdelningar med extra smittkänsliga patienter.

Om brukarna endast vill ta emot vaccinerad personal, vad händer då?

SVAR: Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Anser den att man ska gå brukarna till mötes på den punkten så har den rätt att säga att ovaccinerad personal inte får utföra arbetsuppgiften. Arbetsgivaren har fortfarande ingen rätt att påtvinga någon vaccin. 

Vad gör jag om arbetsgivaren säger att jag blir avstängd för att jag inte är vaccinerad?

SVAR: Är du medlem i Kommunal ska arbetsgivaren i så fall kontakta facket först, enligt Kommunals uppfattning. Den som får ett sådant besked och är medlem i facket bör alltså genast ta kontakt med Kommunal.

Borde inte arbetsgivaren ur arbetsmiljösynpunkt se till att personalen är vaccinerad?

SVAR: Det finns inga föreskrifter om att arbetsgivarna är skyldiga att övertyga personalen om att vaccinera sig. Arbetsgivare ska egentligen vid behov erbjuda vaccin men den paragrafen är inte aktuell eftersom ingen arbetsgivare förfogar över covidvaccin. Det är helt och hållet statens ansvar. Däremot har arbetsgivaren ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att drabbas av ohälsa i arbetet. Men det finns ingen direkt koppling till just vaccin. 

Källor: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Kommunal, Arbetsmiljöverket