– Vi kommer inte ge oss på detta, vi kommer kämpa emot så gott vi kan. Sen får vi se hur. Vi kan ju inte strejka tyvärr. Men vi ska ha möten framöver för att se hur vi kan påverka detta på ett så bra sätt som möjligt, säger undersköterskan Lise-Lott Karlsson Melandersson, Kommunals skyddsombud på natten vid demensboendet Ranrikegården.

I kölvattnet av överenskommelsen mellan Kommunal och SKR om heltid som norm har flertal kommuner på senare år kortat ner nattpassen från tio till nio timmar men i stället lagt fler nattpass på schemaperioden. Men några kommuner har sedan backat och tagit tillbaka tiotimmarspassen av arbetsmiljöskäl. Ett exempel på senare tid är Göteborg, som beslutat om tiotimmarspass i hela kommunen. Det stora problemet för nattarbetarna är att återhämtningen blir lidande med fler pass på schemat.

– Jag blir tröttare helt enkelt. Det innebär också risker på mitt jobb. Man kan göra fel när man är trött, säger Lise-Lott Karlsson Melandersson.

2018 ville Kungälv införa kortare men fler nätter på ett av kommunens äldreboenden men backade efter de omfattande protesterna. Att frågan nu diskuteras igen har delvis att göra med det som händer den 1 april nästa år. Då inträder avtalet mellan Kommunal och SKR om en kortning av heltidsmåttet på natten med två timmar, från 36,33 timmar till 34,33 timmar.

– Utifrån det behöver vi titta på hur vi ska kunna möta det här med nya scheman, säger Lena Arnfelt, sektorchef för trygghet och stöd i Kungälv.

Hon påpekar flera gånger att en nedkortning till niotimmarspass är ett av flera alternativ som kommunen diskuterar. Inget är beslutat, säger hon.

– Det är inte alls säkert att det är där vi landar. Vi har tittat på vad det skulle innebära och vi har haft en dialog med skyddsombuden. Vi har haft en arbetsgrupp och fört samtal om vad det skulle bli för konsekvenser.

Vilka andra vägar diskuterar ni?

– Man kan titta på nio- och en halvtimmespass. Det kan vara att man klustrar äldreboenden, att man jobbar tillsammans, och att man då får jobba på mer än ett ställe. Det kan vara ett alternativ. Det är det här vi behöver titta på, säger Lena Arnfelt.

Är du förvånad över reaktionerna med tanke på motståndet 2018?

– Nej, det är en kraft i den här frågan. Jag är inte förvånad. Men vi har inte tagit något beslut. Frågan som vi som arbetsgivare behöver ställa oss är varför man upplever att vi bestämt oss. Då förstår jag ju att man behöver ha mycket mer dialog och delaktighet i den här frågan. 

Redan denna vecka är ett möte med alla skyddsombud på ett äldreboende inplanerat.