I flera år har anställda i äldreomsorgen i Göteborg protesterat mot att nattpassen kortats till nio timmar eller ännu mindre.

– Vi ville tillbaka till 10 timmar. Man har fått jobba två extra nätter gratis. Det här är ett sätt för arbetsgivaren att utnyttja medarbetarna till max, säger Silvana Vretoska.

I de hälsoscheman som finns i Göteborg har nattpassen olika längd. Vissa är 10 timmar, andra 9, 8 timmar och 50 minuter eller 8 timmar och 15 minuter, enligt Kommunal. Men nu ska alltså alla ha 10 timmar natt enligt ett beslut i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden. Detta efter ett förslag från Socialdemokraterna som fått stöd av övriga partier.

Frågor och svar om hälsoscheman.

Hälsoscheman

Missnöjd med schemat? Här är dina rättigheter

Arbetstider

Detta gör det också lättare att täcka sjukfrånvaro när det är brist på vikarier, enligt Silvana Vretoska.

– Jobbar man 15 nätter på 4 veckor så är man starkt utmattad. Man får inte den återhämtningen man behöver för att kunna ta sjukluckor. Därför vill de tillbaka till tio timmar natt där man jobbar 13 nätter på 4 veckor, för då har man orken att ta en sjuklucka, säger Silvana Vretoska.

Från medlemmar har hon fått höra att chefer svarat att det kan dröja innan tiotimmarspassen införs. I veckan kommer nattpassen upp i förvaltningssamverkansgruppen, FSG.

– Jag tänker att det är rimligt att ge arbetsgivaren 14 dagar att ändra. Vi kan inte låta det gå flera månader, det kan jag lova. Nu har detta bestämts, det är våra politiker som har ansvar för vår arbetsmiljö. Det här behöver åtgärdas skyndsamt. Kommunal står fast, den här segern släpper vi inte, säger Silvana Vretoska.

Marina Johansson (S).
Marina Johansson (S).

Om förändringen drar ut på tiden kommer hon att vända sig till politikerna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden. Kommunal har redan stöd från Marina Johansson (S) som är oppositionsråd.

– Vi vill att det ska gå så fort som möjligt. Detta ska inte dras i långbänk. Vi har nämndmöte varje månad, jag kommer ta upp detta på nämnden i oktober, säger Marina Johansson.

Hon har också en bakgrund i Kommunal och berättar att hon började driva frågan efter att hon träffat Kommunals skyddsombud som pekade ut tio timmars natt som den enskilt viktigaste frågan. Nu hoppas Marina Johansson också att kortare nattpass kan bidra till att sänka sjukfrånvaron. Samtidigt nämner hon att Göteborgs stad vill vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det går för sakta att vi ska leva upp till det. Så vi la det här yrkandet och vi hade samsyn med de andra partierna, det var glädjande, säger Marina Johansson.