I Kommunals stora medlemsundersökning förra året var det endast 38 procent som svarade att de hade haft ett lönesamtal året innan. 2011 var motsvarande siffra 75 procent. Möjligen kan coronapandemin vara en förklaring till de låga siffrorna.

När KA skrev om undersökningen, där man konstaterar att misstron mot individuella löner har ökat, vittnade flera som kommenterade på Facebook om att de mycket sällan eller aldrig varit med om lönesamtal.

– Det är väldigt sällan de ens motiverar vilken lön jag får. De talar bara om att den här lönen har du fått, säger Annika Hassel.

Hon tror dock att många blandar ihop samtal där lönebeskedet ges med just lönesamtal.

Lönesamtal (genrebild).

Så ska ett lönesamtal gå till

Löner

Eftersom individuella löner inte fungerar särskilt bra vore det bättre att gå tillbaka till någon form av lönetrappa där man lönesätts efter hur många år man jobbat, anser Annika Hassel.

– Det här funkar inte bra, cheferna kan inte hantera det. Det blir så orättvist. Många har flera tusen kronor mer än mig i lön och det känns inte rätt. Lönen är ju ändå mitt värde som arbetsgivaren sätter på mig.