Vad är ett lönesamtal?

Svar: Ett lönesamtal är ett samtal som förs mellan chef och anställd om målen i arbetet, resultaten och det ska ha koppling till den egna lönen.

Men nämns ordet lönesamtal i avtalet?

Svar: Nej, i avtalstexter och protokollsanteckningar används begreppen dialog och samtal.

Resultat- och utvecklingssamtal (kan ha lite olika namn) är väl inte samma sak som lönesamtal?

Svar: Nej, så länge det inte görs en koppling till den egna lönen kan det inte betraktas som ett lönesamtal.

Men kan dessa två samtal ske vid samma tillfälle eller ska det gå en viss tid emellan utvecklingssamtal och lönesamtal?

Svar: Det kan se olika ut beroende på vad fack och arbetsgivare kommit överens om lokalt, i kommunen eller regionen, där du arbetar.

Om jag blir inkallad till chefen och får veta min nya lön, är det ett lönesamtal?

Svar: Nej, det ska inte förväxlas med en dialog/ett samtal om mål, resultat och lön utifrån de lokala lönekriterierna.

Kan man som anställd i kommun, region eller ett kommunalt bolag och medlem i Kommunal kräva ett lönesamtal?

Svar: Om det handlar om individuell och differentierad lön så är samtal eller dialog en förutsättning för lönesättningen. Är det någon som inte haft samtal så ska man vända sig till Kommunal lokalt.

Annika Hassel, undersköterska.

”Jag har aldrig haft lönesamtal”

Löner

Vad kan facket göra om man inte får ett samtal kring sin lön?

Svar: Då ska Kommunal lokalt ta kontakt med arbetsgivaren och påtala att detta inte har skett.

Hur ska ett lönesamtal se ut i den bästa av världar?

Svar: Det ska vara ett samtal som beskriver resultatet utifrån lönekriterierna kopplat till arbetstagarens lön, där både arbetstagaren och chefen beskriver sin upplevelse av måluppfyllnad, krav och förväntningar och som innehåller feedback.

Källa: Lena Byström och Mikael Lundberg, ombudsmän på Kommunal.

Vad står det om lönesamtal i privata avtal?

Det är väldigt olika i olika avtal vad som anges om lönesamtal. Så här ser det ut i några av de största avtalen på den privata sidan.

  • I löneavtalet med Vårdföretagarna för privata vårdföretag inom äldreomsorg står det klart och tydligt att lönesamtal ska hållas varje år och vad de ska innehålla.
  • I löneavtalet med Vårdföretagarna som gäller personliga assistenter står det att samtal med de anställda om måluppfyllelse och samstämmighet med lönekriterierna är en grundförutsättning för en bra löneprocess. Samt vad syftet med ett lönesamtal är.
  • I löneavtalet med Fremia för personliga assistenter står det att individuella lönesamtal ska hållas varje år och utgångspunkten och syftet med samtalen.
  • I bussbranschavtalet med Sveriges Bussföretag, för den personal som har individuella löner, står det att det ska ske en årlig dialog mellan arbetsgivare och anställd och att vid lönesamtal ska den anställde få sin lön motiverad.
  • I avtalet med Almega Tjänsteförbunden, för städare, står det att medarbetarsamtal ska ske, där även lönesättning diskuteras och motiveras.
    Vill du veta vad som gäller i just ditt avtal kan du antingen gå in på Mina sidor på kommunal.se eller kontakta din lokala fackliga sektion.

Källa: Kommunal