En förfärlig pandemi har härjat i vårt land i över ett och ett halvt år. De drabbade är många och dödsoffren räknas i tusental – inte minst bland de äldre.

Personal i sjukvård och omsorg har arbetat outtröttligt med att skydda och vårda patienter och boende. Skyddsutrustningen var i början av pandemin ibland otillräcklig. Under svåra förhållanden har den svenska välfärden tillsammans mött den största hälsoutmaningen i modern tid.

I vintras kom äntligen hjälp i form av vaccin. Med enorma ansträngningar från forskningen och sjukvården fick man på rekordtid fram flera verksamma, säkra vacciner – och först ut att vaccineras var äldre och andra i riskgrupper.

För oss och mig i Region Stockholm har det också varit viktigt att så tidigt som möjligt vaccinera vård- och omsorgspersonal. För att de som vårdar och tar hand om sjuka och personer i riskgrupp både själva ska ha ett gott skydd. Men också för att det innebär ett skydd för de personer de vårdar.

Jan Holmgren, professor emeritus i medicinsk mikrobiologi.

Covid-19 – vaccinering

Experten: Därför behövs en tredje dos

KA reder ut

Nu finns det gott om vaccin – men samtidigt ser vi hur coronasmittan åter tagit sig in på vissa äldreboenden, hur äldre insjuknar och några rentav dör. Vaccinet skyddar inte hundraprocentigt, men om vi kan minska smittspridningen så mycket som möjligt – då är det en extra viktig skyddsbarriär för de mest sårbara.

En tredje dos vaccin till äldre och andra riskgrupper är något jag länge efterlyst, och som nu äntligen sätts i verket. I förrgår (4 oktober) började Region Stockholm ge den tredje dosen.

Det borde vara självklart att man vidtar alla de effektiva motmedel och skyddsmetoder som finns, som en del av arbetet att vårda och skydda.

Men vi kan skydda de äldre också genom att all vård- och omsorgspersonal är vaccinerad. Det borde vara självklart att man vidtar alla de effektiva motmedel och skyddsmetoder som finns, som en del av arbetet att vårda och skydda.

I dag saknas dock tydliga möjligheter för arbetsgivare i vård och omsorg att ta reda och ställa krav på att medarbetarna, som arbetar patientnära, är vaccinerade. Det framstår som orimligt. Därför vill vi liberaler ändra smittskyddslagen.

För att få vårdpersonal att vaccinera sig ska man i första hand arbeta med motivation. I andra hand kan man behöva göra omplaceringar till andra, icke patientnära, arbetsuppgifter. Det är det som behöver regleras i smittskyddslagen.

I sista hand kan det då, om sådana arbetsuppgifter saknas, bli fråga om övertalighet och arbetsbrist, som enligt normal svensk arbetsrätt kan leda till uppsägning. Ett sådant förfarande kräver i sig ingen lagändring.

Alla har rätt att själva välja om de vill vaccinera sig. Ingen ska bli avskedad. Men om man inte kan utföra det arbete man är anställd till att utföra kan det få konsekvenser, enligt svensk arbetsrätt.

Vad gäller mitt privata umgänge, eller för den delen möten i jobbet eller resor i kollektivtrafiken, så stämmer det att jag inte kan veta om alla jag träffar är vaccinerade. Därför är det fortsatt viktigt att vi alla tar ansvar med avstånd och hygien. Till skillnad från äldre och patienter som behöver vård kan jag ju dock välja att just hålla avstånd. Vare sig vänner eller kollegor behöver hjälpa mig på toaletten eller i säng.

Alla har rätt att själva välja om de vill vaccinera sig. Ingen ska bli avskedad. Men om man inte kan utföra det arbete man är anställd till att utföra kan det få konsekvenser, enligt svensk arbetsrätt.

Vaccinet skyddar. Oss själva och de omkring oss. Det skyddet är personer med äldreomsorg och patienter verkligen värda.