– På vårt boende gör vi inget vårdnära arbete utan skyddsutrustning, säger Nina Johansson, undersköterska och skyddsombud på Sättragården i Hagfors.

Hur smittan kom in på boendet är oklart. Men utbrottet är inte unikt. Antalet smittade med covid-19 på äldreboenden är det högsta sedan april enligt Socialstyrelsens statistik, rapporterar TT. Orter som också drabbats är Solna, Kungälv, Skellefteå, Linköping, Söderköping, Umeå och Piteå.

Utbrottet i Hagfors upptäcktes nu i september. I personalen insjuknande 15 personer, av de boende 13, varav tre dog, enligt Hagfors kommun. Symtomen upptäcktes först hos en av de boende, berättar socialchef Maria Persson.

– När vi fick det första bekräftade fallet så gjorde vi en screening på grannar och personal. Och det fanns ett antal asymtomatiska som var konstaterade med covid-19. Vi kan inte fastställa vilken väg det kom in, säger Maria Persson.

Hennes bild är att det tidigare inte varit personalen som tagit in smittan.

– Om det här utbrottet kan jag inte uttala mig. De bekräftat smittade vi haft på våra särskilda boenden, det har inte varit personalen. Det har varit individer som varit ute i samhället till exempel i sjukvården som vi då har funnit smittade i samband med screeningrutinerna som vi har, säger Maria Persson.

Hagfors kommun har varit bra, de har lyssnat på oss när vi sagt att vi tycker att man inte ska ta bort något.

Nina Johansson, undersköterska, om tillgången på skyddsutrustning.

Alla som nu smittats på Sättragården är dubbelvaccinerade. I personalen är 99 procent dubbelvaccinerade och bland de boende 97 procent, uppger Maria Persson. Vaccinet skyddar främst mot allvarlig sjukdom, inget av de vaccin som används ger ett skydd till 100 procent, enligt Läkemedelsverket. Samtidigt bedöms vacciner mot covid-19 ge ett förhållandevis högt skydd.

Sättragården var ett av de första som vaccinerades i Värmland tidigt i januari. I Hagfors fick vårdpersonalen sin andra spruta i februari. En teori är att skyddet som vaccinet ger har avtagit.

Folkhälsomyndigheten har nu också gått ut med att en översyn ska göras om fler grupper ska vaccineras med en tredje dos.

Även om annan vårdpersonal i Hagfors är oroliga för att vaccinet nu skulle ge ett lägre skydd så är det inget som undersköterskan Nina Johansson på Sättragården funderar över.

– Det är ju ingen som varit jättesjuk, det har ju varit som en kraftig förkylning, säger Nina Johansson.

Tillgången på skyddsutrustning har varit god från starten av pandemin berättar hon. Någon nedtrappning har inte skett.

– Hagfors kommun har varit bra, de har lyssnat på oss när vi sagt att vi tycker att man inte ska ta bort något. Det har inte varit på tal, och absolut inte nu, säger Nina Johansson.

Anhöriga som kommer på besök har också munskydd och visir i allmänna utrymmen. I samband med utbrottet utökades bemanningen för kohortvård så att personalen inte skulle gå mellan olika avdelningar.


Även i Överkalix i Norrbotten har smitta kommit in i äldreomsorgen. På ett särskilt boende har åtta boende avlidit. Det var i början av september som smittan upptäcktes. Enligt kommunens socialchef, Jenny Liljebäck, tog man tag i situationen direkt och ändrade arbetssätt. De införde kohortvård och personalen fick börja använda mer skyddsutrustning.

– Man ska ha både visir och munskydd i alla utrymmen och de som jobbar med de smittade har visir och andningsskydd, eftersom Arbetsmiljöverket säger det. Vi har också tillgång till skyddsmask 90, säger hon.

Jenny Liljebäck, socialchef Överkalix kommun
Jenny Liljebäck, socialchef Överkalix kommun.

Kommunen har också tagit in vikarier när de kunnat och en del av personalen har fått jobba övertid eller gått upp i arbetstid.

Kommunen har ingen fullständig bild av vaccinationsläget bland personalen, men Jenny Liljebäck säger att de uppfattar vaccinationsviljan som god. Bland de som avlidit ska alla utom en ha varit dubbelvaccinerad.

– Generellt tänker jag att man kan ta med smitta oavsett om man är vaccinerad eller inte, säger hon.

Hur har den här månaden varit för personalen?

– Det påverkar psykosocialt. Man har som personal en relation till många av de boende och man har fått möta anhöriga. Det är en jobbig tid för vår personal. Man blir berörd när man tänker på hur mycket de har fått hjälpa.