KA berättade nyligen om coronautbrotten på särskilda boenden i Hagfors och Överkalix. Där har fler boende avlidit trots att många uppges vara fullvaccinerade.

Svenska Dagbladet har tittat på statistik från Folkhälsomyndigheten som visar att vaccinationstäckningen skiljer sig åt i landet. Myndigheten har samkört data från det nationella vaccinationsregistret med SCB:s yrkesregister och tittat på vilka som arbetar på äldreboenden, hemtjänsten och på sjukhus.

Jan Holmgren, professor emeritus i medicinsk mikrobiologi.

Covid-19 – vaccinering

Experten: Därför behövs en tredje dos

KA reder ut

I Stockholmsregionen var 53 procent av personalen i hemtjänsten och 64 procent av anställda på äldreboenden fullvaccinerade. I Värmland däremot är 77 procent i hemtjänsten och 84 procent på äldreboenden fullvaccinerade. Statistiken visar också att flest fullvaccinerade finns bland sjukhuspersonalen inom specialiserad sluten somatisk vård där 85 procent är det. I hemtjänsten är det bara 63 procent.

Uppgifterna som Folkhälsomyndigheten använt bygger på vilka som arbetade i vård och omsorg 2019. Yrkesregistret uppdateras bara vartannat år och bland siffrorna kan studenter och vikarier som slutat finnas med. Därför kanske siffrorna inte stämmer helt för den personal som jobbar idag.

Emma Spaak, sektionschef för hälso- och sjukvård vid Sveriges Kommuner och Regioner, säger till Svenska Dagbladet att det är svårt att veta hur väl siffrorna stämmer överens med verkligheten:

– Det här är den bästa fingervisningen vi har. Man noterar att vaccinationsgraden är lägre bland omsorgspersonal än vårdpersonal, men det är oklart till exempel hur många av de timanställda som fångats in, säger hon.