Covid-19-smittan ökar igen och flera äldre på äldreboenden har dött av viruset. Personer med svagt immunförsvar får redan en tredje dos för att skyddas, men är det dags för alla äldre och personal inom vård och omsorg också? Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att det räcker om sprutan ges i vår, nu flaggar de för att det höga smittläget i äldreomsorgen kan göra det nödvändigt att ta sprutan tidigare.

Kungliga Vetenskapsakademins vaccinexperter menar att personal inom vård och omsorg borde få en påfyllnadsdos nio månader efter dos två. Då skulle de första som vaccinerades i Sverige få sin tredje dos redan i oktober eller november.

Jan Holmgren är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi och en av experterna. För KA reder han ut viktigaste frågorna om tredje dosen.

Varför behövs en tredje dos?

– Studier från Israel, det land som började tidigast med covid-19-vaccinationerna, och från USA visar att skyddseffekten minskar och att antalet sjukhusinläggningar på grund av deltavarianten i åldersgruppen 60 år och äldre ökar ju längre tid som gått sedan den andra dosen. Skyddet från covid-19-vaccinerna ges främst av antikroppar, som produceras i kroppen efter vaccinationen. Med tiden sjunker antikroppsnivåerna. Det och den ökande spridningen av nya, mer infektiösa virusvarianter, som den nu dominerande deltavarianten, har aktualiserat behovet av påfyllnadsdoser. Eftersom det är just de äldre och vårdpersonal som vaccinerades tidigt under 2021 är det motiverat att i första hand erbjuda dessa grupper en tredje dos. 

Varför ska en tredje dos ges just nio månader efter dos 2?

– Vårt förslag om en tredje dos efter cirka nio månader efter den andra dosen grundas på de studier av minskningen av halten neutraliserande antikroppar och den minskade skyddseffekten över tid som rapporterats från olika håll i världen. Tidpunkten är inte ”absolut” och ser ut att kunna påverkas av vilket vaccin som användes för de första doserna. Vi hade kunnat föreslå 6–12 månader efter dos 2, men vi bedömer att 9 månader är en lämplig och praktiskt genomförbar tidsram för de prioriterade grupperna i Sverige. 

Varför borde personal inom vård och omsorg få en tredje dos? 

– Både för att skydda personalen, särskilt de grupper som är mycket utsatta för smitta, och för att bidra till att de inte smittar de särskilt sköra personer som vårdsökande, behandlade och omhändertagna ofta utgör. Samtidigt är det viktigt att betona att även om vaccination kraftigt minskar risken för att bli sjuk och smitta andra är inte skyddet hundraprocentigt och måste fortsatt kompletteras med andra föreskrivna skyddsåtgärder. 

Jan Holmgren, professor emeritus i medicinsk mikrobiologi.

Räcker en tredje dos? Kan det behövas fler doser i framtiden? 

– Ja, med stor sannolikhet, eftersom pandemin inte är över och covidinfektioner troligen kommer att finnas kvar under många år och i likhet med influensa och förkylningar bli ”normala” vinterinfektioner. Det kan säkert bli aktuellt med kanske årliga påfyllnadsdoser, kanske tillsammans med influensavaccination och kanske också i likhet med de senare anpassade till den eller de covidvirustyper som förväntas dominera den kommande säsongen. 

Varför räcker inte en dos av vaccinet?

– En vaccindos ger en betydligt lägre skyddseffekt. Den första vaccindosen drar i gång en initial produktion av antikroppar, men det är först efter den andra dosen som kroppens immunsvar fullt aktiveras. 

Kan en vaccinerad person smitta?

– Ja, risken minskar, men i synnerhet nu med den nya deltavarianten har vi sett smittspridning också från fullvaccinerade. En tredje dos kommer att minska, men inte eliminera detta. 

Hur ser det ut i andra länder? Finns det exempel på de som redan erbjuder en tredje dos?

– Ja, Israel och USA gör det och Tyskland har också aviserat en tredje dos från september månad. Våra nordiska grannländer liksom övriga EU överväger troligen liknande inom kort.