Arbetsmiljöverket har utfärdat ett 40-tal förbud mot öppna framdörrar på bussar runt om i landet.

Men på onsdag, den 29 september, är det på de flesta ställen fritt fram att öppna framdörrarna ingen. 

– Det gäller i de fall vi har förlängt tidigare förbud mot öppna framdörrar, säger Ulrika Scholander som är sektionschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsenhet.

Detta gäller bland annat i Skåne som enligt tidigare beslut ska ha stängda framdörrar till den 2 november i år.

Ett fåtal ”nya” förbud som har utfärdats efter 6.6a-anmälningar i år, som inte är förlängning av tidigare förbud, får tills vidare vänta på att upphävas.

– Där ska vi först underrätta skyddsombud och arbetsgivare som får möjlighet att yttra sig om beslutet. Normalt har de en vecka på sig att yttra sig.

Ulrika Schölander.
Ulrika Scholander, sektionschef Arbetsmiljöverket.

I några fall har tidigare beslut om att framdörrarna ska vara fortsatt stängda överklagats av arbetsgivare till domstol.

– Vi kan, i dessa fall, inte fatta något nytt beslut vad gäller framdörrarna. Där är det domstolen som ska pröva de beslut vi tidigare har fattat. I dessa ärenden kommer vi att yttra oss till domstolen om vilken bedömning vi gör nu.

När framdörrarna öppnas får även de stolsrader som varit avspärrade bakom förarna åter användas av passagerare.

I Skåne har Arbetsmiljöverket tidgare sagt nej till barriärsskydd eftersom ljusreflexer i dem leder till en otrygg arbetsmiljö för förarna.

När framdörrarna nu öppnas på onsdag kommer förarna där och på andra håll i landet att sitta oskyddade vid förarplatsen.

Ulrika Scholander säger att arbetsgivarna har ett arbetsmiljöansvar och ska göra den riskbedömning som krävs för att göra förarnas arbetsmiljö så säker som möjligt.

Hon håller inte med om att det kan vara för kort tid att göra en sådan riskbedömning till på onsdag då framdörrarna öppnas igen.

– Jag förutsätter att arbetsgivarna redan har gjort riskbedömningar och att de görs löpande, säger hon.