I det första covidåtalet, som gällde ett timanställt vårdbiträde i hemtjänsten som gått till jobbet i väntan på provsvar, kom i somras en friande dom från Blekinge tingsrätt. Men den domen har nu av åklagaren överklagats till hovrätten.

– Tingsrätten har visserligen kommit med en välskriven dom men jag vill att hovrätten prövar detta eftersom det är det första fallet i Sverige gällande just covid, säger åklagare Stina Brindmark.

När detta skrivs har ännu inget datum kommit för förhandlingarna i hovrätten. I överklagandet ingår också ny bevisning i form av ett förhör med en smittskyddsläkare om smittorisker vad gäller covid-19.

– Tingsrätten ansåg att det var en brist att ingen sakkunnig hade uttalat sig, säger Stina Brindmark.

Vårdbiträdet, som alltså gick till jobbet i hemtjänsten i väntan på provsvar efter covidtest, nekar till brott. Och inställningen är densamma trots ny bevisning, säger hennes försvarare, advokat Anna Nilsson.

– Jag menar att tingsrätten har gjort en rättvis bedömning.

Det är hovrätten som ska göra bedömningen men min uppfattning är att den nya bevisningen inte påverkar.

Anna Nilsson, försvarsadvokat

Och den nya bevisningen förändrar inte läget, säger Anna Nilsson.

– Det är hovrätten som ska göra bedömningen men min uppfattning är att den nya bevisningen inte påverkar.

Blekinge tingsrätt ansåg bland annat att det då aktuella kunskapsläget, när det påstådda brottet skedde i januari i år, inte gav tillräckligt med stöd för att kunna säga att vårdbiträdet inte var smittfri när hon gick till jobbet. Och man har heller inte kunnat påvisa en sådan grov oaktsamhet, som krävs för att kunna döma för brottet framkallande av fara för annan.

– Tingsrätten prövade även den delen och har gjort en mangrann och korrekt genomgång, men vi får se vilken bedömning hovrätten gör, säger advokat Anna Nilsson.

Vad krävs för att bli dömd för brott?

Covid-19

Det krävs för att bli dömd för brott

Nyheter

I de två andra fallen finns datum utsatta för tingsrättsförhandlingar. Det ena gäller en barnskötare i Västergötland, som också gick till jobbet i väntan på provsvar.

Barnskötaren uppger att hon bara testade sig för säkerhets skull. Men enligt åklagaren säger ett vittne att kvinnan hade symptom.

– Det stämmer inte, jag var helt frisk, har barnskötaren sagt till KA tidigare.

Förhandlingar i tingsrätten ska, enligt planerna, ske den 7 oktober.

Det sista fallet gäller en anställd på ett äldreboende i Stockholmsområdet. Det skiljer sig så till vida att kvinnan här, enligt åtalet, gått och jobbat trots att hon visste att hon testats positivt för covid-19. Kvinnan nekar även här till brott. Det fallet kommer upp till prövning den 2 november.

Ett fjärde fall, som gällde en anställd vid ett äldreboende i Örebro län som också gått till jobbet i väntan på provsvar, har lagts ner av åklagaren på grund av bristande bevisning.

Straffet för brottet framkallande av fara för annan är böter eller fängelse i högst två år.