– Enligt Folkhälsomyndigheten skulle man stanna hemma om man var krasslig och två dagar till utan symptom och det gjorde hon, säger kvinnans advokat Lars Hultgren.

Han anser att undersköterskan följt de riktlinjer som fanns vid tidpunkten. 

– Det fanns inga bestämmelser då varken från Folkhälsomyndigheten eller arbetsgivaren om att man skulle stanna hemma i väntan på provsvar. Först samma dag som hon blev avskedad kom arbetsgivaren med nya regler om det. Det är ett riktigt gungfly alltihop det här, tycker jag.

Det var i slutet av
oktober som undersköterskan, som arbetar på ett kommunalt äldreboende i Stockholm, fick förkylningssymtom. Hon sjukanmälde sig och tog fem dagar senare ett covidprov. När hon känt sig frisk i två dagar gick hon tillbaka till jobbet.

Två dagar senare fick hon besked att hon testats positivt för covid-19. När chefen samma dag frågade om hon fått provsvaret svarade undersköterskan nej. Några dagar senare frågade chefen igen och enligt förundersökningen ljög hon då och sade att testet visade att hon inte hade covid-19.

I polisförhör
får kvinnan frågan om varför hon ljög om provresultatet: ”Jag var jätterädd. Jag fick panik”, svarar hon.

Den 18 november, efter att kvinnan jobbat tre dagar, medgav hon att testet visat positivt när en chef krävde att få se hennes sjukjournal. Enligt enhetschefen borde kvinna inte ha tillåtits komma tillbaka till jobbet innan hon fått provsvaret. Arbetsgivaren har efter händelsen infört nya rutiner om det. 

Undersköterskan som varit anställd i mer än tio år blev avskedad. Hon står nu åtalad för framkallande av fara för annan, ett brott som kan ge upp till två års fängelse. Hon nekar till brott och menar att hon följt de riktlinjer som fanns. Hon säger i polisförhör att hon ringde Vårdguiden 1177 för att fråga om råd: ”De sa att eftersom du är symptomfri och varit hemma i 7 dagar kan du jobba”.

I förundersökningen, som KA har läst, finns dokument som visar rutiner och riktlinjer från Stockholm stad. Inget av dokumenten som är daterade innan november 2020 innehåller riktlinjer om att den som tagit covidprov ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Av riktlinjerna framgår att personal ska stanna hemma om de har symtom. Först den 20 november, samma dag som undersköterskan avskedades, fanns riktlinjer om att den som tagit prov inte får återgå i arbete innan testsvaret har kommit. 

I instruktionerna står att den som får ett positivt resultat ska ”vara hemma i sju dagar efter symptomdebut, där de två sista dagarna ska vara feberfria utom sjukdomskänsla”.  
Kommunalarbetaren har sökt kvinnans arbetsgivare Stockholm stad, men kommunen uppger att man inte vill kommentera enskilda fall. 

Undersköterskans advokat Lars Hultgren säger att det inte var bra att hon ljög för sin chef om testresultatet, men tycker att arbetsgivaren kunde ha nöjt sig med en varning. Han menar att åtalet är svagt då ett covidtest inte visar till hundra procent om personen verkligen har viruset.

– Man vet ju faktiskt inte om hon hade covid-19. För att fälla någon för brott krävs att det är ställt utom varje rimligt tvivel att personen varit smittad, säger Lars Hultgren.

Fallet med undersköterskan i Stockholm är det andra åtalet som har väckts mot kommunalare som har jobbat i väntan på provsvar. Sedan tidigare står en anställd i äldreomsorgen i en kommun i Örebro län åtalad för samma brott, framkallande av fara för annan. Rättegången startar i dag den 21 april. Flera andra kommunalare runt om i landet har polisanmälts för liknande händelser och har blivit av med jobbet.


Här är fler kommunalare som anklagats för att ha jobbat med smitta:

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.